#theboxmarket

➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG ORDER KHÔNG CÓ SẴN
🥳HÌNH SAO HÀNG VẬY🥳
🔖ĐẦM - Giá
✂️Size : S M L
🌈
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG ORDER KHÔNG CÓ SẴN
🥳HÌNH SAO HÀNG VẬY🥳
🔖ĐẦM - Giá
✂️Size : S M L
🌈
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG CÓ SẴN
🔖TÚI - Giá #230k
✂️Size : Để vừa ip+
🌈 màu đen
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG CÓ SẴN
🔖TÚI - Giá #230k
✂️Size : Để vừa ip+
🌈 màu đen
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG ORDER KHÔNG CÓ SẴN
🥳HÌNH SAO HÀNG VẬY🥳
🔖ĐẦM - Giá #330k
✂️Size : S M L
🌈
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG ORDER KHÔNG CÓ SẴN
🥳HÌNH SAO HÀNG VẬY🥳
🔖ĐẦM - Giá #330k
✂️Size : S M L
🌈
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG ORDER KHÔNG CÓ SẴN
🥳HÌNH SAO HÀNG VẬY🥳
🔖ÁO SƠ MI DÁNG DÀI - Giá #330k
✂️Size : Freesize
🌈
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG ORDER KHÔNG CÓ SẴN
🥳HÌNH SAO HÀNG VẬY🥳
🔖ÁO SƠ MI DÁNG DÀI - Giá #330k
✂️Size : Freesize
🌈
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG ORDER KHÔNG CÓ SẴN
🥳HÌNH SAO HÀNG VẬY🥳
🔖ÁO SƠ MI DÁNG DÀI - Giá #330k
✂️Size : Freesize
🌈
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
➜ Lướt sang phải để xem thêm nhiều hình hơn
🎗HÀNG ORDER KHÔNG CÓ SẴN
🥳HÌNH SAO HÀNG VẬY🥳
🔖ÁO SƠ MI DÁNG DÀI - Giá #330k
✂️Size : Freesize
🌈
🎗Hàng #ORDER 10-14 ngày (có thể sớm hơn) là hàng về nhen
🎗 Hàng về bảo đảm như hình (màu sắc trên ảnh có thể lệch 5% do ánh sáng xung quanh)
🎗Nhiệt tình trả lời qua DIRECT hoặc 0909.023.943
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bohochic #stylechic #koreanstyle #thanhly #bohochic #đầm #đầmxinh #chicstyle #koreafashions #shoponline #ootd #hanoi #saigon #quanao #chanvay #hangorder #quanao #phukien #hanoi #theboxmarket #thanhly
♡A00041♡
💖ỐP IPHONE HELLO KITTY💖
💰7O OOO
✔️Màu: Xanh dương - Hồng
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A00041♡
💖ỐP IPHONE HELLO KITTY💖
💰7O OOO
✔️Màu: Xanh dương - Hồng
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A00041♡
💖ỐP IPHONE VỊT DONALD - CẬU BÉ SHINNOUSUKE💖
💰7O OOO
✔️Màu: Trắng
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A00041♡
💖ỐP IPHONE VỊT DONALD - CẬU BÉ SHINNOUSUKE💖
💰7O OOO
✔️Màu: Trắng
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A00040♡
💖ỐP IPHONE MIKE - SULLEY💖
💰7O OOO
✔️Màu: Xanh dương - Xanh lá
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A00040♡
💖ỐP IPHONE MIKE - SULLEY💖
💰7O OOO
✔️Màu: Xanh dương - Xanh lá
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A0040♡
💖ỐP IPHONE CÚN💖
💰7O OOO
✔️Màu: Xanh - Hồng
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A0040♡
💖ỐP IPHONE CÚN💖
💰7O OOO
✔️Màu: Xanh - Hồng
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A0039♡
💖ỐP IPHONE MÁY MÓC💖
💰7O OOO
✔️Màu: Xanh - Trắng
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A0039♡
💖ỐP IPHONE MÁY MÓC💖
💰7O OOO
✔️Màu: Xanh - Trắng
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A0034♡
💖ỐP IPHONE CHẤM BI PASTEL💖
💰7O OOO
✔️Màu: Hồng - Xanh
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A0034♡
💖ỐP IPHONE CHẤM BI PASTEL💖
💰7O OOO
✔️Màu: Hồng - Xanh
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡F0001♡
💖ỐP IPHONE AVENGER💖
Fan Avenger bay vô đây hưởng ứng ngày hội End Game đi nàooo
💰11O OOO
✔️ Captian - Iron Man - Spider Man
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories #avengers
♡F0001♡
💖ỐP IPHONE AVENGER💖
Fan Avenger bay vô đây hưởng ứng ngày hội End Game đi nàooo
💰11O OOO
✔️ Captian - Iron Man - Spider Man
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories #avengers
♡F0001♡
💖ỐP IPHONE AVENGER💖
Fan Avenger bay vô đây hưởng ứng ngày hội End Game đi nàooo
💰11O OOO
✔️ Captian - Iron Man - Spider Man
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories #avengers
♡F0001♡
💖ỐP IPHONE AVENGER💖
Fan Avenger bay vô đây hưởng ứng ngày hội End Game đi nàooo
💰11O OOO
✔️ Captian - Iron Man - Spider Man
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories #avengers
♡F0001♡
💖ỐP IPHONE AVENGER💖
Fan Avenger bay vô đây hưởng ứng ngày hội End Game đi nàooo
💰11O OOO
✔️ Captian - Iron Man - Spider Man
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories #avengers
♡F0001♡
💖ỐP IPHONE AVENGER💖
Fan Avenger bay vô đây hưởng ứng ngày hội End Game đi nàooo
💰11O OOO
✔️ Captian - Iron Man - Spider Man
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories #avengers
Lướt nhẹ sang phải để xem nhiều hình hơn
🥀Price: 300k
-------------------------------------------------------
✏️Chốt order thứ 6 hàng tuần
💯 Cam kết hàng y hình 👉🏻 Direct để xem ảnh thật
✈️ Ship hàng toàn quốc --------------------------------------------------------
#likeforlikes #likeforfollow #ulzzangstyle #ulzzangfashion #thenewdistrict #background #ootdvietnam #ootd #vietnamesegirl #vietnamstreetstylegroup #ulzzangvietnam #theboxmarket #helloweekendmarket #vaýhoanhí #váybabydoll #váyxinh #vaýhot #vaýhoa #váytrắng #váyulzzang #váyxinh #váyvintage #váyđẹp #váyprom #váyngắn #váyhoa #váythiếtkế #váytiểuthư #váybánhbèo #váyvistore
Lướt nhẹ sang phải để xem nhiều hình hơn
🥀Price: 300k
-------------------------------------------------------
✏️Chốt order thứ 6 hàng tuần
💯 Cam kết hàng y hình 👉🏻 Direct để xem ảnh thật
✈️ Ship hàng toàn quốc --------------------------------------------------------
#likeforlikes #likeforfollow #ulzzangstyle #ulzzangfashion #thenewdistrict #background #ootdvietnam #ootd #vietnamesegirl #vietnamstreetstylegroup #ulzzangvietnam #theboxmarket #helloweekendmarket #vaýhoanhí #váybabydoll #váyxinh #vaýhot #vaýhoa #váytrắng #váyulzzang #váyxinh #váyvintage #váyđẹp #váyprom #váyngắn #váyhoa #váythiếtkế #váytiểuthư #váybánhbèo #váyvistore
Áo thun Streetstyle USA
👉Giá 175.000
/-
#aolen#muasam#chanvay#aosomi#aokhoac#muasam#ootdvn#hnbmg#vssg#thenewdistrict#helloweekendmarket#theboxmarket#saigonshop#bôngtai#oplung#thanhly#cosan#hangauth#hanghieu#thanhli  #bạnthân #hoibanthan #dobanthan #couple #phibong #philua #đầm #lụa #đồđôi 23
Nón Bánh bèo 145.000
Có 4 màu lận nhen dễ thương lắm
-/-
/-
#aolen#muasam#chanvay#aosomi#aokhoac#muasam#ootdvn#hnbmg#vssg#thenewdistrict#helloweekendmarket#theboxmarket#saigonshop#bôngtai#oplung#thanhly#cosan#hangauth#hanghieu#thanhli  #bạnthân #hoibanthan #dobanthan #couple #phibong #philua #đầm #lụa #đồđôi 19
Ái khoác hàn quôc màu pastel 👉giá 250.000
💥mãak45
/-
#aolen#muasam#chanvay#aosomi#aokhoac#muasam#ootdvn#hnbmg#vssg#thenewdistrict#helloweekendmarket#theboxmarket#saigonshop#bôngtai#oplung#thanhly#cosan#hangauth#hanghieu#thanhli  #bạnthân #hoibanthan #dobanthan #couple #phibong #philua #đầm #lụa #đồđôi
Giá : #265k 
#hugostoresomi ✅
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #265k
#hugostoresomi
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #245k 
#hugostore_dress ✅
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #245k
#hugostore_dress
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
♡A0038♡
💖ỐP IPHONE PASTEL💖
💰11O OOO
✔️Màu: Đỏ - Xanh lá - Xanh dương - Hồng - Đen - Tím - Trắng - Xám
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A0038♡
💖ỐP IPHONE PASTEL💖
💰11O OOO
✔️Màu: Đỏ - Xanh lá - Xanh dương - Hồng - Đen - Tím - Trắng - Xám
✔️ Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
Giá : #215k 
#hugostoreao ✅
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #215k
#hugostoreao
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #215k 
#hugostorebag ✅
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #215k
#hugostorebag
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #235k 
#hugostorebag ✅
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #235k
#hugostorebag
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #195k - #225k 
#hugostorebag ✅
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #195k - #225k
#hugostorebag
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
♡A0037♡
💖NHẪN MÓC ĐT TIM PASTEL💖
💰35 OOO
✔️Màu: Đỏ - Xanh lá - Xanh dương - Hồng - Vàng - Cam - Tím - Vàng be
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieaccessories #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A0037♡
💖NHẪN MÓC ĐT TIM PASTEL💖
💰35 OOO
✔️Màu: Đỏ - Xanh lá - Xanh dương - Hồng - Vàng - Cam - Tím - Vàng be
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieaccessories #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
Giá : #215k 
#hugostorebag ✅
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
Giá : #215k
#hugostorebag
___________________
🌍Hàng ngoại quốc order 10-14days
🌸Chốt đơn mỗi ngày - Cam kết đúng mẫu
🌈Ship cod toàn quốc - Sau khi chốt vui lòng không hủy hàng dưới mọi hình thức !
#helloweekendmarket #winner #thenewdistrict #blackpink #photography #vssg #lozi #foody #twice #yg #ulzzang #ootd #bigbag #theboxmarket #like4follow #ootdvietnam #justinbieber #ulzzangvietnam #quanjeans #makeupkorea #3ce #decao #dalat #saigonese #vintage #qoutes #setquanao
♡A0036♡
💖ỐP IPHONE TIM PASTEL💖
💰11O OOO
✔️Màu: Xanh - Cam - Đỏ - Hồng baby - Hồng sand - Tím - Đen xám
✔️Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
♡A0036♡
💖ỐP IPHONE TIM PASTEL💖
💰11O OOO
✔️Màu: Xanh - Cam - Đỏ - Hồng baby - Hồng sand - Tím - Đen xám
✔️Iphone 6 -> XsMax
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🎀 T Y B I E C O R N E R🎀
🦄 Case Iphone - Case Airpods - Accessories
📍137/12A Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TpHCM
⏰ 10h - 22h
📮 Direct để được tư vấn và đặt hàng online
🚚Ship COD toàn quốc
☎️Hotline: 07 867 543 15
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#saigon #saigonshop #saigonese #ốplưng #ốpiphone #caseiphone #case #tybieland #tybiecorner #tybieipcase #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigon #saigonfleamarket #hcmcity #iphone #airpods #accessories
Chương trình SALE đặc biệt và duy nhất trong mùa hè 2019 🔥🔥🔥
Vào các ngày 26-27-28 tháng 4 năm 2019
▪️ Giảm 10% + % Vip tất cả các sản phẩm (với hóa đơn dưới 1tr)
▪️ Giảm 20% + % Vip tất cả các sản phẩm (với hóa đơn trên 1tr) 
#jkshopvn #vscovietnam #snkrvn #ootdvietnam #thankinhgiay #vietnamstreetstyle #saigonese #vietnamclothing #vscocam #somewhereinsaigon #theboxmarket #vssg
#vietnamstreetwear #hangchinhhang #tkg #hnbmg
Chương trình SALE đặc biệt và duy nhất trong mùa hè 2019 🔥🔥🔥
Vào các ngày 26-27-28 tháng 4 năm 2019
▪️ Giảm 10% + % Vip tất cả các sản phẩm (với hóa đơn dưới 1tr)
▪️ Giảm 20% + % Vip tất cả các sản phẩm (với hóa đơn trên 1tr)
#jkshopvn #vscovietnam #snkrvn #ootdvietnam #thankinhgiay #vietnamstreetstyle #saigonese #vietnamclothing #vscocam #somewhereinsaigon #theboxmarket #vssg
#vietnamstreetwear #hangchinhhang #tkg #hnbmg
💰Áo thun 70k
🛵 Ship COD toàn quốc
✨Freeship khi mua từ 3 cái (Có shopee)
✔️Mẫu cao m53 nặng 48kg
DR để mua hàng ạ
——————————————
#hnbmg #vietnamootd #saigon #vscovietnam #theboxmarket #ootdviet #aobigsize #aothunbigsize #aothunformrong #aothunnam #aothunhcm #2hand #aoformrong #áothun #aothun2hand #aothun2nd #aothunchat #aothunnu #aothungiare #aothununisex
💰Áo thun 70k
🛵 Ship COD toàn quốc
✨Freeship khi mua từ 3 cái (Có shopee)
✔️Mẫu cao m53 nặng 48kg
DR để mua hàng ạ
——————————————
#hnbmg #vietnamootd #saigon #vscovietnam #theboxmarket #ootdviet #aobigsize #aothunbigsize #aothunformrong #aothunnam #aothunhcm #2hand #aoformrong #áothun #aothun2hand #aothun2nd #aothunchat #aothunnu #aothungiare #aothununisex
Màu xám này e đảm bảo nhận hàng là chỉ có ưng, màu tựa như Gucci Woc đó mấy chế ahhhh😍
Hiện chỉ có online nên ce nhanh tay nha. Đảm bảo sold nhanh chóng 😂
💰Ord #13xx
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Màu xám này e đảm bảo nhận hàng là chỉ có ưng, màu tựa như Gucci Woc đó mấy chế ahhhh😍
Hiện chỉ có online nên ce nhanh tay nha. Đảm bảo sold nhanh chóng 😂
💰Ord #13xx
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Màu xám này e đảm bảo nhận hàng là chỉ có ưng, màu tựa như Gucci Woc đó mấy chế ahhhh😍
Hiện chỉ có online nên ce nhanh tay nha. Đảm bảo sold nhanh chóng 😂
💰Ord #13xx
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Màu xám này e đảm bảo nhận hàng là chỉ có ưng, màu tựa như Gucci Woc đó mấy chế ahhhh😍
Hiện chỉ có online nên ce nhanh tay nha. Đảm bảo sold nhanh chóng 😂
💰Ord #13xx
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
🆘CÒN 3 NGÀY DUY NHẤT ĐỂ CHUẨN BỊ "ĐỒ TEAM" CHO KÌ #NGHỈ_LỄ_DÀI_HẠN 🐰

#SALE_UPTO_50% ❓❓TEAM CỦA CẬU SẼ MANG GÌ❓❓ ➡️ Không săn #đồng_hồ_nhóm trong dịp #sale_kịch_sàn nhà Uni thì thực sự phí hoài tủi xuân lun ế.
🚌🚌 Cùng nhau "LÊN ĐỒ SỐNG ẢO" với những chiếc ĐỒNG HỒ CHẤT NHẤT QUẢ ĐẤT nhà chúng tớ nhaa!! 🔥🔥 ➿Click vào ảnh để xem 20+ mẫu được sale.
---------------------
♻️ BAO RẺ, BAO ĐẸP TOÀN THỊ TRƯỜNG
♻️ Ở ĐÂU BÁN RẺ, UNI BÁN RẺ HƠN
----------------------
Ghé Unipro tại:
☎️ Hotline: 0357.985.062
Inbox: m.me/uniprostore
Shopee: https://shopee.vn/uniprowatch
Fanpage: http://www.facebook.com/uniprostore
Instagram: @uniprostor -------------
#donghocasio #donghodep #donghogiare #donghonam #donghodoi #donghocap #outfitoftheday #watches #watch 
#uniprostore #girlxinh #giare #helloweekendmarket #thenewdistrict #shipcodtoanquoc #lozi #thoitrangnu #tphcm #hanoi #saigon2daysale #theboxmarket
🆘CÒN 3 NGÀY DUY NHẤT ĐỂ CHUẨN BỊ "ĐỒ TEAM" CHO KÌ #NGHỈ_LỄ_DÀI_HẠN 🐰

#SALE_UPTO_50% ❓❓TEAM CỦA CẬU SẼ MANG GÌ❓❓ ➡️ Không săn #đồng_hồ_nhóm trong dịp #sale_kịch_sàn nhà Uni thì thực sự phí hoài tủi xuân lun ế.
🚌🚌 Cùng nhau "LÊN ĐỒ SỐNG ẢO" với những chiếc ĐỒNG HỒ CHẤT NHẤT QUẢ ĐẤT nhà chúng tớ nhaa!! 🔥🔥 ➿Click vào ảnh để xem 20+ mẫu được sale.
---------------------
♻️ BAO RẺ, BAO ĐẸP TOÀN THỊ TRƯỜNG
♻️ Ở ĐÂU BÁN RẺ, UNI BÁN RẺ HƠN
----------------------
Ghé Unipro tại:
☎️ Hotline: 0357.985.062
Inbox: m.me/uniprostore
Shopee: https://shopee.vn/uniprowatch
Fanpage: http://www.facebook.com/uniprostore
Instagram: @uniprostor -------------
#donghocasio #donghodep #donghogiare #donghonam #donghodoi #donghocap #outfitoftheday #watches #watch
#uniprostore #girlxinh #giare #helloweekendmarket #thenewdistrict #shipcodtoanquoc #lozi #thoitrangnu #tphcm #hanoi #saigon2daysale #theboxmarket
Sục này năm nay hot bán sướng tay. Đợt nay lại còn ra thêm màu nude nữa, lên chân xuất sắc lắm mng ahhh🥺
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Sục này năm nay hot bán sướng tay. Đợt nay lại còn ra thêm màu nude nữa, lên chân xuất sắc lắm mng ahhh🥺
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Sục này năm nay hot bán sướng tay. Đợt nay lại còn ra thêm màu nude nữa, lên chân xuất sắc lắm mng ahhh🥺
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Sục này năm nay hot bán sướng tay. Đợt nay lại còn ra thêm màu nude nữa, lên chân xuất sắc lắm mng ahhh🥺
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Túi Pedro New 
4 màu : Đen, Mận, Hồng và Xanh
💰Ord giá #17xx
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Túi Pedro New
4 màu : Đen, Mận, Hồng và Xanh
💰Ord giá #17xx
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Túi Pedro New 
4 màu : Đen, Mận, Hồng và Xanh
💰Ord giá #17xx
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Túi Pedro New
4 màu : Đen, Mận, Hồng và Xanh
💰Ord giá #17xx
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
☀☀ TÚI ĐEO CHÉO MAY CHẦN CỰC THỜI TRANG - GIÁ CHỈ #140K ☀☀ Chất da lì đứng form với đường may chần song song vô cùng tỉ mỉ. Khóa gài chắc chắn. Dây đeo xích ánh vàng nối bảng da tạo điểm nhấn lạ mắt thời trang!
❤CHẤT LIỆU: DA PU lì dày dặn ❤KÍCH THƯỚC: N20 x C15 x R8
❤HÀNG CÓ SẴN: ĐEN, NÂU ĐẬM, TRẮNG 👉🏻👉🏻VUỐT ẢNH TỪ PHẢI SANG TRÁI ĐỂ XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM👈🏻👈🏻⠀
----------------------------------⠀
🔆 Các bạn có thắc mắc cứ cmt dưới hình hoặc inbox trực tiếp cho S⠀
🔆Ship COD toàn quốc -phí ship tuỳ khu vực⠀
🔆Đặt hàng trên shopee để được hỗ trợ phí ship⠀
https://shopee.vn/chophukien⠀
---------------------------------------------⠀
#sunshinevintagesg #chophukien #helloweekendmarket #theboxmarket #túicôngsở #túiđeochéo #saigonfleamarket #tuixachsaigon #phukien #phukiennu #phukienthoitrang #túi #tuivintage #tuixachnu #tuideocheo #tuideovai #tuida #tuibag #tuidep #tuixinh #tuigiare #tuinuthoitrang #tuixachxuatkhau #tuixachthoitrang #túichéo
☀☀ TÚI ĐEO CHÉO MAY CHẦN CỰC THỜI TRANG - GIÁ CHỈ #140K ☀☀ Chất da lì đứng form với đường may chần song song vô cùng tỉ mỉ. Khóa gài chắc chắn. Dây đeo xích ánh vàng nối bảng da tạo điểm nhấn lạ mắt thời trang!
❤CHẤT LIỆU: DA PU lì dày dặn ❤KÍCH THƯỚC: N20 x C15 x R8
❤HÀNG CÓ SẴN: ĐEN, NÂU ĐẬM, TRẮNG 👉🏻👉🏻VUỐT ẢNH TỪ PHẢI SANG TRÁI ĐỂ XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM👈🏻👈🏻⠀
----------------------------------⠀
🔆 Các bạn có thắc mắc cứ cmt dưới hình hoặc inbox trực tiếp cho S⠀
🔆Ship COD toàn quốc -phí ship tuỳ khu vực⠀
🔆Đặt hàng trên shopee để được hỗ trợ phí ship⠀
https://shopee.vn/chophukien⠀
---------------------------------------------⠀
#sunshinevintagesg #chophukien #helloweekendmarket #theboxmarket #túicôngsở #túiđeochéo #saigonfleamarket #tuixachsaigon #phukien #phukiennu #phukienthoitrang #túi #tuivintage #tuixachnu #tuideocheo #tuideovai #tuida #tuibag #tuidep #tuixinh #tuigiare #tuinuthoitrang #tuixachxuatkhau #tuixachthoitrang #túichéo
🍂🍁TÚI HAI QUAI KHOÁ VÀNG SANG TRỌNG - GIÁ CHỈ #140k 🍁🍂
Gia nhập hội chị em "CHANH SẢ" đây nhé! Mẫu túi hai quai xách và đeo chéo cổ điển nhưng được làm từ chất liệu da mờ dày dặn đứng form cùng với khoá thanh vàng lạ mắt tạo điểm nhấn rất sang trọng cho nàng!
💃🏻ĐI LÀM💃🏻ĐI CHƠI💃🏻ĐI TIỆC💃🏻
✨SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO
SIÊU ĐẸP CỰC TÔN TRANG PHỤC✨
💥CHẤT LIỆU: da PU 💥KÍCH THƯỚC: 19x15x8
💥HÀNG CÓ SẴN
👉🏻👉🏻VUỐT ẢNH TỪ PHẢI SANG TRÁI ĐỂ XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM👈🏻👈🏻
----------------------------------
🔆 Các bạn có thắc mắc cứ cmt dưới hình hoặc inbox trực tiếp cho S
🔆Ship COD toàn quốc -phí ship tuỳ khu vực
🔆SHOPEE: chophukien
---------------------------------------------
#sunshinevintagesg #chophukien #helloweekendmarket #theboxmarket #cho3tu #saigonholidaymarket  #saigonfleamarket #chosale #phukien #phukiennu #phukienthoitrang #túi #tuideocheo #tuixach #tuideovai #tuiditiec #tuicongso #tuixinh #tuidep #tuida #tuinu #tuixachthoitrang #túiđeochéo #tuixachxuatkhau #tuixachsaigon
🍂🍁TÚI HAI QUAI KHOÁ VÀNG SANG TRỌNG - GIÁ CHỈ #140k 🍁🍂
Gia nhập hội chị em "CHANH SẢ" đây nhé! Mẫu túi hai quai xách và đeo chéo cổ điển nhưng được làm từ chất liệu da mờ dày dặn đứng form cùng với khoá thanh vàng lạ mắt tạo điểm nhấn rất sang trọng cho nàng!
💃🏻ĐI LÀM💃🏻ĐI CHƠI💃🏻ĐI TIỆC💃🏻
✨SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO
SIÊU ĐẸP CỰC TÔN TRANG PHỤC✨
💥CHẤT LIỆU: da PU 💥KÍCH THƯỚC: 19x15x8
💥HÀNG CÓ SẴN
👉🏻👉🏻VUỐT ẢNH TỪ PHẢI SANG TRÁI ĐỂ XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM👈🏻👈🏻
----------------------------------
🔆 Các bạn có thắc mắc cứ cmt dưới hình hoặc inbox trực tiếp cho S
🔆Ship COD toàn quốc -phí ship tuỳ khu vực
🔆SHOPEE: chophukien
---------------------------------------------
#sunshinevintagesg #chophukien #helloweekendmarket #theboxmarket #cho3tu #saigonholidaymarket #saigonfleamarket #chosale #phukien #phukiennu #phukienthoitrang #túi #tuideocheo #tuixach #tuideovai #tuiditiec #tuicongso #tuixinh #tuidep #tuida #tuinu #tuixachthoitrang #túiđeochéo #tuixachxuatkhau #tuixachsaigon
Web vừa giao qa 1 thùng sục đâyyyy chụp liền cho nóng nạ🥺 Ko cần phải PR quá nhiều mẫu sục này e phải bán mấy trăm đôi rồi đó, đợt nào back cũng sold nhanh chóng luôn 
Khách còn mua tận 2,3 đôi để dành mang luôn đó 😂
💰Giá #990k  Ord 29.4 hàng về🖤
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Web vừa giao qa 1 thùng sục đâyyyy chụp liền cho nóng nạ🥺 Ko cần phải PR quá nhiều mẫu sục này e phải bán mấy trăm đôi rồi đó, đợt nào back cũng sold nhanh chóng luôn
Khách còn mua tận 2,3 đôi để dành mang luôn đó 😂
💰Giá #990k Ord 29.4 hàng về🖤
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Web vừa giao qa 1 thùng sục đâyyyy chụp liền cho nóng nạ🥺 Ko cần phải PR quá nhiều mẫu sục này e phải bán mấy trăm đôi rồi đó, đợt nào back cũng sold nhanh chóng luôn 
Khách còn mua tận 2,3 đôi để dành mang luôn đó 😂 💰Giá #990k  Ord 29.4 hàng về🖤
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Web vừa giao qa 1 thùng sục đâyyyy chụp liền cho nóng nạ🥺 Ko cần phải PR quá nhiều mẫu sục này e phải bán mấy trăm đôi rồi đó, đợt nào back cũng sold nhanh chóng luôn
Khách còn mua tận 2,3 đôi để dành mang luôn đó 😂 💰Giá #990k Ord 29.4 hàng về🖤
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
💃🏻 VÁY XINH ĐÂY RÒIIII 💃🏻
_________________________________________________________
➖Price : #285k
➖Size : Dài 117/ Ngực 90
➖Color : 2 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI :#dimi_dress 
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
💃🏻 VÁY XINH ĐÂY RÒIIII 💃🏻
_________________________________________________________
➖Price : #285k
➖Size : Dài 117/ Ngực 90
➖Color : 2 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI :#dimi_dress
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
❌Có ai còn nhớ e này hông taaa ❌
Back lại full size rồi nhé ce 
Màu kem này bán mát tay quá đợt này mới back lại size đợt ai mua hụt inbox lại mị nha
💰Giá #10xx Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
❌Có ai còn nhớ e này hông taaa ❌
Back lại full size rồi nhé ce
Màu kem này bán mát tay quá đợt này mới back lại size đợt ai mua hụt inbox lại mị nha
💰Giá #10xx Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
❌Có ai còn nhớ e này hông taaa ❌
Back lại full size rồi nhé ce 
Màu kem này bán mát tay quá đợt này mới back lại size đợt ai mua hụt inbox lại mị nha
💰Giá #10xx Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
❌Có ai còn nhớ e này hông taaa ❌
Back lại full size rồi nhé ce
Màu kem này bán mát tay quá đợt này mới back lại size đợt ai mua hụt inbox lại mị nha
💰Giá #10xx Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
🌈🌈 Hình nào cũng xinh hết chơnnnn
_______________________________________________
➖ Price: #180k
➖ Size: Dài 59/ Rộng 106
➖ Kéo qua ➡️ xem thêm
Bấm hashtag #meimei_tee để xem thêm các sản phẩm khác
_______________________________________________
📍 HÀNG ORDER 8-12 NGÀY | KHÔNG CÓ SẴN
💯 Cam kết hàng y hình (direct để xem ảnh thật)
✈️ Ship toàn quốc | Shopee: @meimei_storee
🔎 Nhận tìm đồ theo ảnh
🔖 Hàng order không cần cọc
💌 Direct / Zalo để được tư vấn và đặt hàng
🚩 Tuyển sỉ toàn quốc chiết khấu cao
📞 0906.199.477 ( no call )
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #ootd #l4l #fff #f4f #like4like #like4follow #ootdvietnam#lozi #vssg #ifashion #vietnamstreetstylegroup #foody #foodyhaiphong #asiangirls #ulzzangvietnam #theboxmarket
🌈🌈 Hình nào cũng xinh hết chơnnnn
_______________________________________________
➖ Price: #180k
➖ Size: Dài 59/ Rộng 106
➖ Kéo qua ➡️ xem thêm
Bấm hashtag #meimei_tee để xem thêm các sản phẩm khác
_______________________________________________
📍 HÀNG ORDER 8-12 NGÀY | KHÔNG CÓ SẴN
💯 Cam kết hàng y hình (direct để xem ảnh thật)
✈️ Ship toàn quốc | Shopee: @meimei_storee
🔎 Nhận tìm đồ theo ảnh
🔖 Hàng order không cần cọc
💌 Direct / Zalo để được tư vấn và đặt hàng
🚩 Tuyển sỉ toàn quốc chiết khấu cao
📞 0906.199.477 ( no call )
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #ootd #l4l #fff #f4f #like4like #like4follow #ootdvietnam#lozi #vssg #ifashion #vietnamstreetstylegroup #foody #foodyhaiphong #asiangirls #ulzzangvietnam #theboxmarket
Dự là sẽ hot đây các chế ahhh 
Lên chân siêu xinh luôn đó ahuhu. 3 màu như ảnh 
Mà giá cũng xinh nữa only #9xx😍 
Ord 29.4 hàng về🖤
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Dự là sẽ hot đây các chế ahhh
Lên chân siêu xinh luôn đó ahuhu. 3 màu như ảnh
Mà giá cũng xinh nữa only #9xx😍
Ord 29.4 hàng về🖤
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Dự là sẽ hot đây các chế ahhh 
Lên chân siêu xinh luôn đó ahuhu. 3 màu như ảnh 
Mà giá cũng xinh nữa only #9xx😍 
Ord 29.4 hàng về🖤
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Dự là sẽ hot đây các chế ahhh
Lên chân siêu xinh luôn đó ahuhu. 3 màu như ảnh
Mà giá cũng xinh nữa only #9xx😍
Ord 29.4 hàng về🖤
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Giày cũng nhiều rồi giờ sang túi nha ce 
Bản cũ nhưng màu mơi 😂 
3 màu : Đen, Mận và Xám
💰Giá #14xx  Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Giày cũng nhiều rồi giờ sang túi nha ce
Bản cũ nhưng màu mơi 😂
3 màu : Đen, Mận và Xám
💰Giá #14xx Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Giày cũng nhiều rồi giờ sang túi nha ce 
Bản cũ nhưng màu mơi 😂 
3 màu : Đen, Mận và Xám
💰Giá #14xx  Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Giày cũng nhiều rồi giờ sang túi nha ce
Bản cũ nhưng màu mơi 😂
3 màu : Đen, Mận và Xám
💰Giá #14xx Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
☀️ POLO X SKIRT 🌱
_________________________________________________________
➖Price : Áo 210k | Chân Váy #220k | Fullset #380k
➖Size :
Áo : dài 61, ngực 102
Chân váy : Dài 42
➖Color : 1 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_skirt #bemo_tee #bemo_set 
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
☀️ POLO X SKIRT 🌱
_________________________________________________________
➖Price : Áo 210k | Chân Váy #220k | Fullset #380k
➖Size :
Áo : dài 61, ngực 102
Chân váy : Dài 42
➖Color : 1 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_skirt #bemo_tee #bemo_set
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
Dép đi bỉn tung tăng summer 👻 3 màu như em chụp. Mang xinh êm, chị chịu nha
💰Giá #9xx ord 28.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Dép đi bỉn tung tăng summer 👻 3 màu như em chụp. Mang xinh êm, chị chịu nha
💰Giá #9xx ord 28.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Dép đi bỉn tung tăng summer 👻 3 màu như em chụp. Mang xinh êm, chị chịu nha
💰Giá #9xx ord 28.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Dép đi bỉn tung tăng summer 👻 3 màu như em chụp. Mang xinh êm, chị chịu nha
💰Giá #9xx ord 28.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Áo ren thô, đi làm hay đi chơi đều diện được nha các nàng

#Price: 275k
#color: trắng
#size: Freesize
------------------------------------------
🍑Hàng oder 8-11 ngày
🍑shop online HCM
🍑Vui lòng đặt cọc 100k/1 sản phẩm giúp chúng mình nhé (tới trực tiếp nhà mình đặt cọc hoặc ck nhé)
🍑Mọi feedback sản phẩm sẽ được giảm 5% cho đơn hàng sau
🔖 Nhận thắc mắc qua direct hoặc zalo, imess 0933 058 103
#ulzzangstyle #helloweekendmarket #theboxmarket #stylekorea #hangoder #quanaohanquoc #thenewdistrict #orderulzzang #saigonshop #saigonshopping #shopsaigon #shoppinginsaigon #shoppingday #aothun
Áo ren thô, đi làm hay đi chơi đều diện được nha các nàng

#Price: 275k
#color: trắng
#size: Freesize
------------------------------------------
🍑Hàng oder 8-11 ngày
🍑shop online HCM
🍑Vui lòng đặt cọc 100k/1 sản phẩm giúp chúng mình nhé (tới trực tiếp nhà mình đặt cọc hoặc ck nhé)
🍑Mọi feedback sản phẩm sẽ được giảm 5% cho đơn hàng sau
🔖 Nhận thắc mắc qua direct hoặc zalo, imess 0933 058 103
#ulzzangstyle #helloweekendmarket #theboxmarket #stylekorea #hangoder #quanaohanquoc #thenewdistrict #orderulzzang #saigonshop #saigonshopping #shopsaigon #shoppinginsaigon #shoppingday #aothun
Không những đẹp mà còn thoải mái 
#Price: 284
#color: trắng, đen
#size: Freesize
------------------------------------------
🍑Hàng oder 8-11 ngày
🍑shop online HCM
🍑Vui lòng đặt cọc 100k/1 sản phẩm giúp chúng mình nhé (tới trực tiếp nhà mình đặt cọc hoặc ck nhé)
🍑Mọi feedback sản phẩm sẽ được giảm 5% cho đơn hàng sau
🔖 Nhận thắc mắc qua direct hoặc zalo, imess 0933 058 103
#ulzzangstyle #helloweekendmarket #theboxmarket #stylekorea #hangoder #quanaohanquoc #thenewdistrict #orderulzzang #saigonshop #saigonshopping #shopsaigon #shoppinginsaigon #shoppingday #aothun
Không những đẹp mà còn thoải mái
#Price: 284
#color: trắng, đen
#size: Freesize
------------------------------------------
🍑Hàng oder 8-11 ngày
🍑shop online HCM
🍑Vui lòng đặt cọc 100k/1 sản phẩm giúp chúng mình nhé (tới trực tiếp nhà mình đặt cọc hoặc ck nhé)
🍑Mọi feedback sản phẩm sẽ được giảm 5% cho đơn hàng sau
🔖 Nhận thắc mắc qua direct hoặc zalo, imess 0933 058 103
#ulzzangstyle #helloweekendmarket #theboxmarket #stylekorea #hangoder #quanaohanquoc #thenewdistrict #orderulzzang #saigonshop #saigonshopping #shopsaigon #shoppinginsaigon #shoppingday #aothun
☀️☀️☀️☀️☀️
_________________________________________________________
➖Price : #200k
➖Size : S M L
➖Color : 3 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_short 
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
☀️☀️☀️☀️☀️
_________________________________________________________
➖Price : #200k
➖Size : S M L
➖Color : 3 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_short
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
☀️☀️☀️☀️
_________________________________________________________
➖Price : #210k
➖Size : S M L
➖Color : 3 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_short 
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
☀️☀️☀️☀️
_________________________________________________________
➖Price : #210k
➖Size : S M L
➖Color : 3 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_short
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
🤩 MÙA HÈ BAO NHIÊU ÁO PHÔNG CHO ĐỦ 🤩
_________________________________________________________
➖Price : #200k
➖Size : Dài 65, Ngực 96
➖Color : 5 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_tee
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
🤩 MÙA HÈ BAO NHIÊU ÁO PHÔNG CHO ĐỦ 🤩
_________________________________________________________
➖Price : #200k
➖Size : Dài 65, Ngực 96
➖Color : 5 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_tee
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
🥑 DON’T BELIEVE ME 🥑
_________________________________________________________
➖Price : #210k
➖Size : Dài 74, ngực 120
➖Color : 2 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_tee
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
🥑 DON’T BELIEVE ME 🥑
_________________________________________________________
➖Price : #210k
➖Size : Dài 74, ngực 120
➖Color : 2 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_tee
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
🧀 I DON’T DO 🧀
_________________________________________________________
➖Price : #210k
➖Size : Dài 71, ngực 118
➖Color : 2 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_tee
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
🧀 I DON’T DO 🧀
_________________________________________________________
➖Price : #210k
➖Size : Dài 71, ngực 118
➖Color : 2 màu y ảnh
➖ XEM THÊM TẠI : #bemo_tee
_________________________________________________________
🎀 HÀNG ORDER - KHÔNG CÓ SẴN.
🔔Dr để xem ảnh thật
🚚Hàng về từ 7-10 ngày.
✅ Nhận sỉ/lẻ hàng Trung Quốc giá tốt - không trung gian .
☎️Nhận tìm đồ theo ảnh.
✈️ SHIP COD TOÀN QUỐC
-------------------------------------------------
#ordertaobao #ulzzangstyle #taobao #likeforlikes #likeforfollow#vietnam#likeforlikes#thenewdistrict #background #ulzzangstyle#ootdvietnam #ootd #vietnamstreetstylegroup#ulzzangvietnam #thenewdistrict#theboxmarket#helloweekendmarket#áiangirls
Creamy jeans ống suông
Size S M L
280.000
#thanhly #thanhlysaigon #thanhli #thanhlygap #thanhlylibe #americanapparel #thanhlinhanh #thanhlihcm #helloweekendmarket #theboxmarket #vietnamesegirl #mayruamat #hnbmg #vnstreetstyle #cunguoimoita
Cullottes jeans 280.000
Size S M L
#thanhly #thanhlysaigon #thanhli #thanhlygap #thanhlylibe #americanapparel #thanhlinhanh #thanhlihcm #helloweekendmarket #theboxmarket #vietnamesegirl #mayruamat #hnbmg #vnstreetstyle #cunguoimoita
🌚TERSY DRESS
🌚Mẫu đầm caro basic dễ mặc,đi học đi chơi đều được,lại còn mặc dc 2 kiểu : trễ hoặc ko trễ vai 🖤 bảo sao ko eo cho được!
▪️Price : 240k .

#vay #giay2hand #thanhlygiay #vaybody #vaytrevai #vaycongchua #vaybabydoll #thenewplayground #thenewdistrict #helloweekendmarket #theboxmarket #fleur #libeworkshop #marc #usthebasic #ao #aotrevai #áotrễvai #aobetvai #áobẹtvai #aotrevaidep #aotrevaidep #aotrevaisieuxinh #aotrevaigiare #aotrevaithietke
🌚TERSY DRESS
🌚Mẫu đầm caro basic dễ mặc,đi học đi chơi đều được,lại còn mặc dc 2 kiểu : trễ hoặc ko trễ vai 🖤 bảo sao ko eo cho được!
▪️Price : 240k .

#vay #giay2hand #thanhlygiay #vaybody #vaytrevai #vaycongchua #vaybabydoll #thenewplayground #thenewdistrict #helloweekendmarket #theboxmarket #fleur #libeworkshop #marc #usthebasic #ao #aotrevai #áotrễvai #aobetvai #áobẹtvai #aotrevaidep #aotrevaidep #aotrevaisieuxinh #aotrevaigiare #aotrevaithietke
🌼VENUS DRESS bae/ mẫu đầm sọc xanh cổ U phối vạt bèo.
Đường bèo chạy lạ mắt tạo điểm nhấn,form xoè mặc thoải mái,kín đáo,nhẹ nhàng🔥
▪️Chất vải : Kate
▪️FREESIZE
▪️249k
.
.
.
#vay #giay2hand #thanhlygiay #vaybody #vaytrevai #vaycongchua #vaybabydoll #thenewplayground #thenewdistrict #helloweekendmarket #theboxmarket #fleur #libeworkshop #marc #usthebasic #ao #aotrevai #áotrễvai #aobetvai #áobẹtvai #aotrevaidep #aotrevaidep #aotrevaisieuxinh #dam #damxinh #damxinhgiare #damvay #vay #vaygiare #vayhaiday #vaycaro #damcaro
🌼VENUS DRESS bae/ mẫu đầm sọc xanh cổ U phối vạt bèo.
Đường bèo chạy lạ mắt tạo điểm nhấn,form xoè mặc thoải mái,kín đáo,nhẹ nhàng🔥
▪️Chất vải : Kate
▪️FREESIZE
▪️249k
.
.
.
#vay #giay2hand #thanhlygiay #vaybody #vaytrevai #vaycongchua #vaybabydoll #thenewplayground #thenewdistrict #helloweekendmarket #theboxmarket #fleur #libeworkshop #marc #usthebasic #ao #aotrevai #áotrễvai #aobetvai #áobẹtvai #aotrevaidep #aotrevaidep #aotrevaisieuxinh #dam #damxinh #damxinhgiare #damvay #vay #vaygiare #vayhaiday #vaycaro #damcaro
Cùng theo chân cô nàng của chúng ta tới Bangkok xinh đẹp nào👍😍 Bangkok nóng như Sài Gòn vậy đó, lựa chọn Dalla là best nhất đúng không nào 👉Áo: 180k
👉Váy : 180k
🎉 Một số sản phẩm đang giảm 40% trên shopee, mng hãy ghé xem nhé 🎉
—————————
Trang phục của Dalla đều do shop tự thiết kế và sản xuất nên về chất lượng và form đồ là điều được Dalla đặt lên hàng đầu 🤗
📱 Inbox shop để đặt hàng trước
📞 Số điện thoại/zalo: 0929259244, 0358851488
🏠 Các bạn có thể đến địa chỉ : 14 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh 🛍 https://shopee.vn/dallasaigon
👉 instagram.com/dalla.saigon
#dalla
.
.
#blog #blogger #style #styleblog #instagood #fashion #fashionblogger #whatiwore #wiw #streetstyle #instafashion#outfitoftheday #like4like #likebackalways #TagsForLikes #ootd #ootn#vscovietnam #vsco #vscocam #ootdvietnam #vietnamesestreetstylegroup #vnstreetwear #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigonese #ig_vietnam #igvietnam #dalla
Cùng theo chân cô nàng của chúng ta tới Bangkok xinh đẹp nào👍😍 Bangkok nóng như Sài Gòn vậy đó, lựa chọn Dalla là best nhất đúng không nào 👉Áo: 180k
👉Váy : 180k
🎉 Một số sản phẩm đang giảm 40% trên shopee, mng hãy ghé xem nhé 🎉
—————————
Trang phục của Dalla đều do shop tự thiết kế và sản xuất nên về chất lượng và form đồ là điều được Dalla đặt lên hàng đầu 🤗
📱 Inbox shop để đặt hàng trước
📞 Số điện thoại/zalo: 0929259244, 0358851488
🏠 Các bạn có thể đến địa chỉ : 14 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh 🛍 https://shopee.vn/dallasaigon
👉 instagram.com/dalla.saigon
#dalla
.
.
#blog #blogger #style #styleblog #instagood #fashion #fashionblogger #whatiwore #wiw #streetstyle #instafashion#outfitoftheday #like4like #likebackalways #TagsForLikes #ootd #ootn#vscovietnam #vsco #vscocam #ootdvietnam #vietnamesestreetstylegroup #vnstreetwear #helloweekendmarket #thenewdistrict #theboxmarket #saigonese #ig_vietnam #igvietnam #dalla
🔻EOO7🔻6Ok
.
Tự tin khẳng định phong cách riêng của bạn 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻
.
ĐỪNG QUÊN @suplo.paiple ĐANG SALE OFF 20% TẤT CẢ SẢN PHẨM NÈ 🥳🥳🥳
.
#helloweekendmarket #chợbatư #thenewplayground #saleoff #l4f #bongtaihanquoc #phukiengiare #bongtaigiare #hoatai #hoataihanquoc #l4l #accessories #likeforfollow #photooftheday #saturday #theboxmarket #phukienxinh #bongtaidep #bongtaisaigon
🔻EOO7🔻6Ok
.
Tự tin khẳng định phong cách riêng của bạn 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻
.
ĐỪNG QUÊN @suplo.paiple ĐANG SALE OFF 20% TẤT CẢ SẢN PHẨM NÈ 🥳🥳🥳
.
#helloweekendmarket #chợbatư #thenewplayground #saleoff #l4f #bongtaihanquoc #phukiengiare #bongtaigiare #hoatai #hoataihanquoc #l4l #accessories #likeforfollow #photooftheday #saturday #theboxmarket #phukienxinh #bongtaidep #bongtaisaigon
Đi cả bộ dép giày cho chuẩn 😂 Dòng cao cấp CnK da bò thật nên giá hơi nhỉnh nha 
Em này cao 5p thấp thôi ah 
2 màu như ảnh💫
💰Giá only #13xx
Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
Đi cả bộ dép giày cho chuẩn 😂 Dòng cao cấp CnK da bò thật nên giá hơi nhỉnh nha
Em này cao 5p thấp thôi ah
2 màu như ảnh💫
💰Giá only #13xx
Ord 29.4 hàng về
-----------------------
NHẬN ORDER CNK PEDRO
✅ Trực tiếp pick store Sing
✅ BAO GIÁ TOÀN SÀI GÒN 💕
#ordersingapore #singaporeorder #orderauthentic #cnk #ootdvietnam #helloweekendmarket #theboxmarket
💰Áo thun 70k
🛵 Ship COD toàn quốc
✨Freeship khi mua từ 3 cái (Có shopee)
✔️Mẫu cao m53 nặng 48kg
DR để mua hàng ạ
——————————————
#vscovietnam #theboxmarket #vietnamootd #vssgmarketplace #streetstylevietnam #ootdvietnam #aothunmy #aothunnu #aophong #áothun #2hand #aothun2hand #aothununisex #aothunhcm #tee2hand #aothunbigsize #aothunchat #aothunnam #aothun #aothunformrong #aobigsize
💰Áo thun 70k
🛵 Ship COD toàn quốc
✨Freeship khi mua từ 3 cái (Có shopee)
✔️Mẫu cao m53 nặng 48kg
DR để mua hàng ạ
——————————————
#vscovietnam #theboxmarket #vietnamootd #vssgmarketplace #streetstylevietnam #ootdvietnam #aothunmy #aothunnu #aophong #áothun #2hand #aothun2hand #aothununisex #aothunhcm #tee2hand #aothunbigsize #aothunchat #aothunnam #aothun #aothunformrong #aobigsize
▫️▪️Lẻ : 40 000.
▪️▫️Set : 185 000/5 đôi
➖➖➖➖➖➖➖.
📍Address: Đường số 1 , P. Bình An q2
➖➖➖➖➖➖➖.
.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖.
Call /mess / zalo : 0963909107 .
.➖➖➖➖➖➖➖.
#Socks #thenewdistrict #helloweekendmarket #sockshcm #cosplay #hcm #jiesocks #comback #jie.hcm #jiestore #theboxmarket #vớ #vớhànquốc #vớtrơn #tất #tấthànquốc #tấtcaocổ #vớcaramella #caramella #setvớ #setcaramella .
▫️▪️Lẻ : 40 000.
▪️▫️Set : 185 000/5 đôi
➖➖➖➖➖➖➖.
📍Address: Đường số 1 , P. Bình An q2
➖➖➖➖➖➖➖.
.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖.
Call /mess / zalo : 0963909107 .
.➖➖➖➖➖➖➖.
#Socks #thenewdistrict #helloweekendmarket #sockshcm #cosplay #hcm #jiesocks #comback #jie.hcm #jiestore #theboxmarket #vớ #vớhànquốc #vớtrơn #tất #tấthànquốc #tấtcaocổ #vớcaramella #caramella #setvớ #setcaramella .
▫️▪️Lẻ : 70 000.
➖➖➖➖➖➖➖.
📍Address: Đường số 1 , P. Bình An q2
➖➖➖➖➖➖➖.
.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖.
Call /mess / zalo : 0963909107 .
.➖➖➖➖➖➖➖.
#Socks #thenewdistrict #helloweekendmarket #sockshcm #cosplay #hcm #jiesocks #comback #jie.hcm #jiestore #theboxmarket #vớ #vớhànquốc #vớtrơn #tất #tấthànquốc #tấtcaocổ #vớcaramella #caramella #setvớ #setcaramella .
▫️▪️Lẻ : 70 000.
➖➖➖➖➖➖➖.
📍Address: Đường số 1 , P. Bình An q2
➖➖➖➖➖➖➖.
.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖.
Call /mess / zalo : 0963909107 .
.➖➖➖➖➖➖➖.
#Socks #thenewdistrict #helloweekendmarket #sockshcm #cosplay #hcm #jiesocks #comback #jie.hcm #jiestore #theboxmarket #vớ #vớhànquốc #vớtrơn #tất #tấthànquốc #tấtcaocổ #vớcaramella #caramella #setvớ #setcaramella .
Sale jeans đồng giá 280.000
#thanhly #thanhlysaigon #thanhli #thanhlygap #thanhlylibe #americanapparel #thanhlinhanh #thanhlihcm #helloweekendmarket #theboxmarket #vietnamesegirl #mayruamat #hnbmg #vnstreetstyle #cunguoimoita