#sufron

قهوه زعفران چیزی جز زعفران دم کرده نیست و هیچ ربطی به قهوه ندارد ،گویا قهوه در زبان عربی به معنای نوشیدنی بوده است ،به هر حال این نوشیدنی داغ و شیرین را مردم شوشتر در مراسم خواستگاری درست میکنند و هرگاه در خانه عروس قهوه زعفران را برای خانواده داماد درست میکنند به معنای این است که جواب خانواده عروس بله است ...
ما اسم این نوشیدنی را گذاشتیم ،«خنده‌هایت را دوست میدارم » ...
چیزی بالاتر از لبخندهای تو نیست ...بیشتر بخند 😍

#دیسفان #خانه_فرهنگ_دیسفان #خانه_امید_نسل_نو #قهوه #زعفران #فودی #فود_پورن #فودپورن #پورن_فود #پورن‌فود
#cafe #restaurant #thisfuncultueralhouse #coffee #sufron
#زعفران
#sufron
و بالاخره یک....😊 #sufron
#gardening
#pot
هفت.....
#زعفران
#sufron

#مرگ_بر_آمریکا
#مرگ_بر_آمریکا
#مرگ_بر_آمریکا
#مرگ_بر_آمریکا
#مرگ_بر_آمریکا
#مرگ_بر_آمریکا
#مرگ_بر_آمریکا
#مرگ_بر_آمریکا
#مرگ_بر_ضد_ولایت_فقیه
#مرگ_بر_ضد_ولايت_فقيه