#pongdangbottle

SALE BÌNH WATER PONGDANG CHỈ CÒN 25k cho đến khi hết hàng nhaaaa 💦
———
📞📩 0824 755 880
———
#tiệmchicky #tiemchicky #chickyscorner #chickyteam #summer #bìnhnước #bình #bìnhwaterpongdang #pongdangwater #pongdang #pongdangbottle
SALE BÌNH WATER PONGDANG CHỈ CÒN 25k cho đến khi hết hàng nhaaaa 💦
———
📞📩 0824 755 880
———
#tiệmchicky #tiemchicky #chickyscorner #chickyteam #summer #bìnhnước #bình #bìnhwaterpongdang #pongdangwater #pongdang #pongdangbottle