#caferoshana

#من #تو را 
والاتر از #تن
برتر از من
#دوست_دارم...
#اردلان_سرفراز #کافه_روشنا 
#caferoshana
#من #تو را
والاتر از #تن
برتر از من
#دوست_دارم...
#اردلان_سرفراز #کافه_روشنا
#caferoshana
داشتن #هدف و رفتن به دنبالش،چیز #خوبی است
ولی #عاشق هدف بودن و گرفتار شدن #چیز #دیگری است.
#پروفسور_حسابی #کافه_روشنا 
#caferoshana
داشتن #هدف و رفتن به دنبالش،چیز #خوبی است
ولی #عاشق هدف بودن و گرفتار شدن #چیز #دیگری است.
#پروفسور_حسابی #کافه_روشنا
#caferoshana
#جانا چه #گویم #شرح #فراقت؟
#حافظ. #کافه_روشانا 
#caferoshana
#پیوست به #دیگران و از َمن بِبُرید!
یا #رب #تو به #فریاد #من #مسکین رس

#سعدی #کافه_روشنا 
#caferoshana
#پیوست به #دیگران و از َمن بِبُرید!
یا #رب #تو به #فریاد #من #مسکین رس

#سعدی #کافه_روشنا
#caferoshana
#تو #کجایی
در #گستره‌ی بی‌#مرز این #جهان...؟ #احمد_شاملو #کافه_روشنا 
#caferoshana
#صائب_تبریزی. می تراود #حسرت #آغوش از آغوش ما #کافه_روشانا
#caferoshana
#صائب_تبریزی. می تراود #حسرت #آغوش از آغوش ما #کافه_روشانا
#caferoshana
#دل/ به #تو/#سجده می کند/#قبله اگر چه نیستی...
#سعدی #کافه_روشنا  #caferoshana
#دل/ به #تو/#سجده می کند/#قبله اگر چه نیستی...
#سعدی #کافه_روشنا #caferoshana
#من همانم که #تو یی از همه #عالم
#جانش...
#الناز_حاجیوندی #کافه_روشنا 
#caferoshana
#من همانم که #تو یی از همه #عالم
#جانش...
#الناز_حاجیوندی #کافه_روشنا
#caferoshana
اندکی #صبر، #سحر #نزدیک است / #صورت #ماه به #من می گوید.
#سهراب_سپهری.#کافه_روشانا
#caferoshana
#نیما_یوشیج .و #من برای #زندگی #تو را #بهانه میکنم.#کافه_روشنا 
#caferoshana
#نیما_یوشیج#من برای #زندگی #تو را #بهانه میکنم.#کافه_روشنا
#caferoshana
‌
چه شوری بهتر از
برخورد #برقِ #چشم ها با هم؟
نگاهش را $تماشا کن،
اگر فهمید #حاشا کن ..
#فاضل_نظری #کافه_روشنا 
#caferoshana

چه شوری بهتر از
برخورد #برقِ #چشم ها با هم؟
نگاهش را $تماشا کن،
اگر فهمید #حاشا کن ..
#فاضل_نظری #کافه_روشنا
#caferoshana
#مژگان_بوربور. #بهانه ام... /اگر #تو نباشی/#عشق از #واژه های #شعر م/نمی چکد #هرگز...!
#کافه_روشنا 
#caferoshana
#مژگان_بوربور. #بهانه ام... /اگر #تو نباشی/#عشق از #واژه های #شعر م/نمی چکد #هرگز...!
#کافه_روشنا
#caferoshana
#آراد_حسین_زاده . تو #قافیه ای #هستی.../ که آمده ای #حال #مرا.../ #ردیف کند... #کافه_روشنا 
#caferoshana
#ویکتور_هوگو. #عشق #حد #وسط ندارد،یا #نابود میکند یا #نجات میدهد! #کافه_روشنا 
#caferoshana
#ویکتور_هوگو. #عشق #حد #وسط ندارد،یا #نابود میکند یا #نجات میدهد! #کافه_روشنا
#caferoshana
#فاضل_نظری.به #دام #زلف بلندت #دچار و
 سردرگم/مرا #جدا مکن از #حلقه‌ های
#زنجیر م #کافه_روشنا 
#caferoshana
#فاضل_نظری.به #دام #زلف بلندت #دچار و
سردرگم/مرا #جدا مکن از #حلقه‌ های
#زنجیر م #کافه_روشنا
#caferoshana
#علی_صفری. هر #چه میخواهی ببر، اما مرا از #یاد نه... #کافه_روشنا 
#caferoshana
#علی_صفری. هر #چه میخواهی ببر، اما مرا از #یاد نه... #کافه_روشنا
#caferoshana
#شهریار. بی تو #نفس کشیدنم #عمر #تباه کردن است... #کافه_روشنا 
#caferoshana
#شهریار. بی تو #نفس کشیدنم #عمر #تباه کردن است... #کافه_روشنا
#caferoshana
#صائب _تبریزی. #عشق ما را پی کاری به #جهان آورده ست/#ادب این است که #مشغول #تماشا نشویم #کافه_روشنا 
#caferoshana
#صائب _تبریزی. #عشق ما را پی کاری به #جهان آورده ست/#ادب این است که #مشغول #تماشا نشویم #کافه_روشنا
#caferoshana
#شاملو. ومن/همه ی جهان را /در پیراهنِ گرم تو/خلاصه می کنم...! #کافه_روشنا 
#caferoshana
#شاملو. ومن/همه ی جهان را /در پیراهنِ گرم تو/خلاصه می کنم...! #کافه_روشنا
#caferoshana
#امیر_خسرو_دهلوی. #چراغ جمله #عالم #عقل و #دین است / تو #عاشق شو که به ز آن جمله این است #کافه_روشنا
 #caferoshana
#امیر_خسرو_دهلوی. #چراغ جمله #عالم #عقل و #دین است / تو #عاشق شو که به ز آن جمله این است #کافه_روشنا
#caferoshana
#رودکی بزرگان #جهان چون #بند #گردن/ #تو چون #یاقوت #سرخ اندر #میانه #کافه_روشنا 
#caferoshana
تا #مقصد #عشاق رهی #دور و دراز است.
#وحشی_بافقی #کافه_روشنا 
#caferoshana
تا #مقصد #عشاق رهی #دور و دراز است.
#وحشی_بافقی #کافه_روشنا
#caferoshana
#عطار  بی #عشق #نفس #زدن #حرام است مرا... #کافه_روشنا
 #caferoshana
#عطار بی #عشق #نفس #زدن #حرام است مرا... #کافه_روشنا
#caferoshana
#حافظ مرا #امید #وصال #تو #زنده می دارد... # کافه_روشنا
#caferoshana
#حافظ مرا #امید #وصال #تو #زنده می دارد... # کافه_روشنا
#caferoshana
#فاضل_نظری #عقل #می گفت #برو #عشق به #پایان #آمد/عشق می گفت #بمان #سوءتفاهم شده است #کافه_روشنا 
#caferoshana
#عطار #خوشا آن #دم که #بینی #روی #جانان! #کافه_روشنا 
#caferoshana
.com
#حال #من #خوب است/اما با #تو بهتر میشوم/ آخ تا میبینمت/ یک جور دیگر میشوم...
#مهدی فرجی #کافه_روشنا  #caferoshana
.com
#حال #من #خوب است/اما با #تو بهتر میشوم/ آخ تا میبینمت/ یک جور دیگر میشوم...
#مهدی فرجی #کافه_روشنا #caferoshana
وَر #گُل کند #صد #دلبری،ای #جان #تو چیز دیگری
#مولانا #کافه_روشنا
 #caferoshana
وَر #گُل کند #صد #دلبری،ای #جان #تو چیز دیگری
#مولانا #کافه_روشنا
#caferoshana
این #خاصیت #عشق است باید بلدت باشم/#سخت است ولی باید در #جذر و #مد ت باشم
#علیرضا_آذر #کافه_روشنا 
#caferoshana
این #خاصیت #عشق است باید بلدت باشم/#سخت است ولی باید در #جذر و #مد ت باشم
#علیرضا_آذر #کافه_روشنا
#caferoshana
#عهد کردم که اگر #دست کسی #لمسم کرد/ #کولی #دشت شوم، #معرکه آغاز کنم 
#علیرضا_آذر #کافه_روشنا 
#caferoshana
#عهد کردم که اگر #دست کسی #لمسم کرد/ #کولی #دشت شوم، #معرکه آغاز کنم
#علیرضا_آذر #کافه_روشنا
#caferoshana
چون #تو را #دیدم #محالم #حال شد.
#مولانا #کافه_روشنا  #caferoshana
تو هستی من شدی /از آنی همه من /من نیست شدم در تو/از آنم همه تو ...
#مولانا #تو #هستی #من #همه #نیست #کافه_روشنا 
#caferoshana
تو هستی من شدی /از آنی همه من /من نیست شدم در تو/از آنم همه تو ...
#مولانا #تو #هستی #من #همه #نیست #کافه_روشنا
#caferoshana
نمی خواهم سهم دنیا را 
تویی که سهم دستامی
#علیرضا_عصار #سهم #دنیا #تو#کافه_روشنا #caferoshana
نمی خواهم سهم دنیا را
تویی که سهم دستامی
#علیرضا_عصار #سهم #دنیا #تو#کافه_روشنا #caferoshana
میخرم ناز تو 
این ناز خریدن دارد
دل سپردن به تو از خویش بریدن دارد...
#کاتب_زنجانی #ناز #دل #بریدن #تو #کافه_روشنا 
#caferoshana
میخرم ناز تو
این ناز خریدن دارد
دل سپردن به تو از خویش بریدن دارد...
#کاتب_زنجانی #ناز #دل #بریدن #تو #کافه_روشنا
#caferoshana
تو را دوست دارم
و این دوست داشتن
حقیقتی است که مرا
به زندگی دلبسته می کند.
#احمدشاملو #دوست #حقیقت #زندگی #دلبستگی #کافه_روشنا 
#caferoshana
تو را دوست دارم
و این دوست داشتن
حقیقتی است که مرا
به زندگی دلبسته می کند.
#احمدشاملو #دوست #حقیقت #زندگی #دلبستگی #کافه_روشنا
#caferoshana
در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد،هیچ حرفی را باور نکنید‌.
#دکتر_علی_شریعتی #دولت #مملکت #حرف #باور #کافه_روشنا 
#caferoshana
در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد،هیچ حرفی را باور نکنید‌.
#دکتر_علی_شریعتی #دولت #مملکت #حرف #باور #کافه_روشنا
#caferoshana
زندگی شما از زمانی آغاز می شود که افسار سرنوشت خویش را در دست بگیرید.
#ویکتور_هوگو #زندگی #افسار #سرنوشت #کافه_روشنا 
#caferoshana
زندگی شما از زمانی آغاز می شود که افسار سرنوشت خویش را در دست بگیرید.
#ویکتور_هوگو #زندگی #افسار #سرنوشت #کافه_روشنا
#caferoshana
روزه ی هجر تو ای یار مرا خواهد کشت 
شربتی از لب لعلت تو مرا مهمان کن
#علیرضا_بهجتی #روزه #هجر #یار #لب #مهمان #کافه_روشنا 
#caferoshana
روزه ی هجر تو ای یار مرا خواهد کشت
شربتی از لب لعلت تو مرا مهمان کن
#علیرضا_بهجتی #روزه #هجر #یار #لب #مهمان #کافه_روشنا
#caferoshana
بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است.
مطمئن ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه فقط یک بار دیگر هم تلاش کنی.
#توماس_ادیسون #موفق #تلاش #کافه_روشنا 
#caferoshana
بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است.
مطمئن ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه فقط یک بار دیگر هم تلاش کنی.
#توماس_ادیسون #موفق #تلاش #کافه_روشنا
#caferoshana
ثواب روزه و حج قبول آن کس بود/که خاک میکده عشق را زیارت کند
#حافظ #ثواب #حج #خاک #میکده #عشق #زیارت #کافه_روشنا 
#caferoshana
ثواب روزه و حج قبول آن کس بود/که خاک میکده عشق را زیارت کند
#حافظ #ثواب #حج #خاک #میکده #عشق #زیارت #کافه_روشنا
#caferoshana
تو چه دانی که پس هر نگه ساده من چه جنونی چه نیازی چه غمی است...! #مهدی_اخوان_ثالث #دانی #من #جنون #نیاز #غم #کافه_روشنا 
#caferoshana
تو چه دانی که پس هر نگه ساده من چه جنونی چه نیازی چه غمی است...! #مهدی_اخوان_ثالث #دانی #من #جنون #نیاز #غم #کافه_روشنا
#caferoshana
بدون حکومت،می شود زندگی کرد، ولی بدون کتاب و مطبوعات نمی شود.
#آبراهام_لینکلن #حکومت #زندگی #کتاب #مطبوعات #کافه_روشنا 
#caferoshana
بدون حکومت،می شود زندگی کرد، ولی بدون کتاب و مطبوعات نمی شود.
#آبراهام_لینکلن #حکومت #زندگی #کتاب #مطبوعات #کافه_روشنا
#caferoshana
در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه ی  تزویر و ریا بگشایند ...
#حافظ #خدایا #میخانه #خانه #تزویر #ریا #کافه_روشنا 
#caferoshana
در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه ی تزویر و ریا بگشایند ...
#حافظ #خدایا #میخانه #خانه #تزویر #ریا #کافه_روشنا
#caferoshana
ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا 
به وصل خود دوایی کن دل دیوانه ما را
#سعدی #صبر #غم #یار #وصل #دل #دیوانه #کافه_روشنا 
#caferoshana
ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا
به وصل خود دوایی کن دل دیوانه ما را
#سعدی #صبر #غم #یار #وصل #دل #دیوانه #کافه_روشنا
#caferoshana
پیش از آنکه خزان از راه برسد،از هر بهار بهرمند شو
#ویکتور_هوگو #خزان #راه #بهار #کافه_روشنا
 #caferoshana
پیش از آنکه خزان از راه برسد،از هر بهار بهرمند شو
#ویکتور_هوگو #خزان #راه #بهار #کافه_روشنا
#caferoshana
غیرممکن،واژه ای است که تنها در لغتنامه ابلهان یافت می شود.
#ناپلئون_بناپارت #غیرممکن #ابلهان #کافه_روشنا 
#caferoshana
غیرممکن،واژه ای است که تنها در لغتنامه ابلهان یافت می شود.
#ناپلئون_بناپارت #غیرممکن #ابلهان #کافه_روشنا
#caferoshana
یک زن کامل کسی است که بداند چگونه فرمان روائی کند.
#کافه_روشنا #ویکتورهوگو  #زن #فرمان_روائی #caferoshana
یک زن کامل کسی است که بداند چگونه فرمان روائی کند.
#کافه_روشنا #ویکتورهوگو #زن #فرمان_روائی #caferoshana
نشانه هوشمندی،سواد نیست،بلکه تخیل است.
#کافه_روشنا #آلبرت_انیشتن #سواد #تخیل #caferoshana
نشانه هوشمندی،سواد نیست،بلکه تخیل است.
#کافه_روشنا #آلبرت_انیشتن #سواد #تخیل #caferoshana