#binhnuocthethao

Bình nước dạng túi bóp bóp siu thích á =))) tiện đi đường cầm tay lắm nè 
Loại 250ml => 150k
Loại 500ml => 180k
Order 4-6 ngày
#binhnuoc #bìnhnước #tuinuoc #túinướcquýt #tuinuocdibien #binhnuocdep #binhnuocdihoc #binhnuocthethao #ordertaobao #orderquangchau #ulzzang #bottle
Bình nước dạng túi bóp bóp siu thích á =))) tiện đi đường cầm tay lắm nè
Loại 250ml => 150k
Loại 500ml => 180k
Order 4-6 ngày
#binhnuoc #bìnhnước #tuinuoc #túinướcquýt #tuinuocdibien #binhnuocdep #binhnuocdihoc #binhnuocthethao #ordertaobao #orderquangchau #ulzzang #bottle