#binhnuoccmeow

Follow mình: @nenh.bottle.store
Để theo dõi những bức ảnh về những chiếc bình nước xinh xắn và cực đẹp nhé.
Thank you các bạn rất nhiều!
.
.
.
#binhnuoc #binhnuocxinhxan #binhnuocdethuong #binhnuocdep #bìnhnước #binhnuoccute #binhnuocmybottle #binhnuocdetox #binhnuocthuytinh #binhnuocgiare #binhnuoccmeow #binhnuocgiunhiet #binhnuocthethao #binhnuocnhua #binhnuoctapgym #binhnuocdihoc #binhnuocthuytinh500ml #binhnuocgiunhietthailan #binhgiunhiet #binhgiunhiettphcm #binhgiunhiettot #binhgiunhietvn #binhgiunhietstarbucks #binhgiunhietvietnam #binhgiunhiettotoro #binhgiunhiethinhthu #binhgiunhietcute #bìnhgiữnhiệt #binhgiunhietgacon #binhgiunhietcartoon
Follow mình: @nenh.bottle.store
Để theo dõi những bức ảnh về những chiếc bình nước xinh xắn và cực đẹp nhé.
Thank you các bạn rất nhiều!
.
.
.
#binhnuoc #binhnuocxinhxan #binhnuocdethuong #binhnuocdep #bìnhnước #binhnuoccute #binhnuocmybottle #binhnuocdetox #binhnuocthuytinh #binhnuocgiare #binhnuoccmeow #binhnuocgiunhiet #binhnuocthethao #binhnuocnhua #binhnuoctapgym #binhnuocdihoc #binhnuocthuytinh500ml #binhnuocgiunhietthailan #binhgiunhiet #binhgiunhiettphcm #binhgiunhiettot #binhgiunhietvn #binhgiunhietstarbucks #binhgiunhietvietnam #binhgiunhiettotoro #binhgiunhiethinhthu #binhgiunhietcute #bìnhgiữnhiệt #binhgiunhietgacon #binhgiunhietcartoon
Follow mình: @nenh.bottle.store
Để theo dõi những bức ảnh về những chiếc bình nước xinh xắn và cực đẹp nhé.
Thank you các bạn rất nhiều!
.
.
.
#binhnuoc #binhnuocxinhxan #binhnuocdethuong #binhnuocdep #bìnhnước #binhnuoccute #binhnuocmybottle #binhnuocdetox #binhnuocthuytinh #binhnuocgiare #binhnuoccmeow #binhnuocgiunhiet #binhnuocthethao #binhnuocnhua #binhnuoctapgym #binhnuocdihoc #binhnuocthuytinh500ml #binhnuocgiunhietthailan #binhgiunhiet #binhgiunhiettphcm #binhgiunhiettot #binhgiunhietvn #binhgiunhietstarbucks #binhgiunhietvietnam #binhgiunhiettotoro #binhgiunhiethinhthu #binhgiunhietcute #bìnhgiữnhiệt #binhgiunhietgacon #binhgiunhietcartoon
Follow mình: @nenh.bottle.store
Để theo dõi những bức ảnh về những chiếc bình nước xinh xắn và cực đẹp nhé.
Thank you các bạn rất nhiều!
.
.
.
#binhnuoc #binhnuocxinhxan #binhnuocdethuong #binhnuocdep #bìnhnước #binhnuoccute #binhnuocmybottle #binhnuocdetox #binhnuocthuytinh #binhnuocgiare #binhnuoccmeow #binhnuocgiunhiet #binhnuocthethao #binhnuocnhua #binhnuoctapgym #binhnuocdihoc #binhnuocthuytinh500ml #binhnuocgiunhietthailan #binhgiunhiet #binhgiunhiettphcm #binhgiunhiettot #binhgiunhietvn #binhgiunhietstarbucks #binhgiunhietvietnam #binhgiunhiettotoro #binhgiunhiethinhthu #binhgiunhietcute #bìnhgiữnhiệt #binhgiunhietgacon #binhgiunhietcartoon
Follow mình: @nenh.bottle.store
Để theo dõi những bức ảnh về những chiếc bình nước xinh xắn và cực đẹp nhé.
Thank you các bạn rất nhiều!
.
.
.
#binhnuoc #binhnuocxinhxan #binhnuocdethuong #binhnuocdep #bìnhnước #binhnuoccute #binhnuocmybottle #binhnuocdetox #binhnuocthuytinh #binhnuocgiare #binhnuoccmeow #binhnuocgiunhiet #binhnuocthethao #binhnuocnhua #binhnuoctapgym #binhnuocdihoc #binhnuocthuytinh500ml #binhnuocgiunhietthailan #binhgiunhiet #binhgiunhiettphcm #binhgiunhiettot #binhgiunhietvn #binhgiunhietstarbucks #binhgiunhietvietnam #binhgiunhiettotoro #binhgiunhiethinhthu #binhgiunhietcute #bìnhgiữnhiệt #binhgiunhietgacon #binhgiunhietcartoon
Follow mình: @nenh.bottle.store
Để theo dõi những bức ảnh về những chiếc bình nước xinh xắn và cực đẹp nhé.
Thank you các bạn rất nhiều!
.
.
.
#binhnuoc #binhnuocxinhxan #binhnuocdethuong #binhnuocdep #bìnhnước #binhnuoccute #binhnuocmybottle #binhnuocdetox #binhnuocthuytinh #binhnuocgiare #binhnuoccmeow #binhnuocgiunhiet #binhnuocthethao #binhnuocnhua #binhnuoctapgym #binhnuocdihoc #binhnuocthuytinh500ml #binhnuocgiunhietthailan #binhgiunhiet #binhgiunhiettphcm #binhgiunhiettot #binhgiunhietvn #binhgiunhietstarbucks #binhgiunhietvietnam #binhgiunhiettotoro #binhgiunhiethinhthu #binhgiunhietcute #bìnhgiữnhiệt #binhgiunhietgacon #binhgiunhietcartoon
Follow mình: @nenh.bottle.store
Để theo dõi những bức ảnh về những chiếc bình nước xinh xắn và cực đẹp nhé.
Thank you các bạn rất nhiều!
.
.
.
#binhnuoc #binhnuocxinhxan #binhnuocdethuong #binhnuocdep #bìnhnước #binhnuoccute #binhnuocmybottle #binhnuocdetox #binhnuocthuytinh #binhnuocgiare #binhnuoccmeow #binhnuocgiunhiet #binhnuocthethao #binhnuocnhua #binhnuoctapgym #binhnuocdihoc #binhnuocthuytinh500ml #binhnuocgiunhietthailan #binhgiunhiet #binhgiunhiettphcm #binhgiunhiettot #binhgiunhietvn #binhgiunhietstarbucks #binhgiunhietvietnam #binhgiunhiettotoro #binhgiunhiethinhthu #binhgiunhietcute #bìnhgiữnhiệt #binhgiunhietgacon #binhgiunhietcartoon
Follow mình: @nenh.bottle.store
Để theo dõi những bức ảnh về những chiếc bình nước xinh xắn và cực đẹp nhé.
Thank you các bạn rất nhiều!
.
.
.
#binhnuoc #binhnuocxinhxan #binhnuocdethuong #binhnuocdep #bìnhnước #binhnuoccute #binhnuocmybottle #binhnuocdetox #binhnuocthuytinh #binhnuocgiare #binhnuoccmeow #binhnuocgiunhiet #binhnuocthethao #binhnuocnhua #binhnuoctapgym #binhnuocdihoc #binhnuocthuytinh500ml #binhnuocgiunhietthailan #binhgiunhiet #binhgiunhiettphcm #binhgiunhiettot #binhgiunhietvn #binhgiunhietstarbucks #binhgiunhietvietnam #binhgiunhiettotoro #binhgiunhiethinhthu #binhgiunhietcute #bìnhgiữnhiệt #binhgiunhietgacon #binhgiunhietcartoon
Follow mình: @nenh.bottle.store
Để theo dõi những bức ảnh về những chiếc bình nước xinh xắn và cực đẹp nhé.
Thank you các bạn rất nhiều!
.
.
.
#binhnuoc #binhnuocxinhxan #binhnuocdethuong #binhnuocdep #bìnhnước #binhnuoccute #binhnuocmybottle #binhnuocdetox #binhnuocthuytinh #binhnuocgiare #binhnuoccmeow #binhnuocgiunhiet #binhnuocthethao #binhnuocnhua #binhnuoctapgym #binhnuocdihoc #binhnuocthuytinh500ml #binhnuocgiunhietthailan #binhgiunhiet #binhgiunhiettphcm #binhgiunhiettot #binhgiunhietvn #binhgiunhietstarbucks #binhgiunhietvietnam #binhgiunhiettotoro #binhgiunhiethinhthu #binhgiunhietcute #bìnhgiữnhiệt #binhgiunhietgacon #binhgiunhietcartoon
Wooden Drink Bottle: 205.000 VND
☘️Bình nước nhựa trong 650ml #60k💧💧💧 📍có các màu: đen🖤, cam💛,xanh lá💚, hồng💖, xanh da trời💙
#60k #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️ bình nước nhựa chịu nhiệt 650ml có 2 nắp
📍nắp cắm ống hút
📍 nắp đậy nước
Và có cả quai treo ❤️❤️❤️❤️#80k thui ❤️ #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️Bình nước nhựa trong 650ml #60k💧💧💧 📍có các màu: đen🖤, cam💛,xanh lá💚, hồng💖, xanh da trời💙
#60k #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️ bình nước carot 300ml 💧🌈 chỉ #75k 💖💖💖 #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️Bình nước nhựa trong 650ml #60k💧💧💧 📍có các màu: đen🖤, cam💛,xanh lá💚, hồng💖, xanh da trời💙
#60k #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️ Bình nước thuỷ tinh 300ml hoạt hình socute 🌸💕
❤️❤️❤️#70k thui ❤️ #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️ Bình nước thuỷ tinh 300ml hoạt hình socute 🌸💕
❤️❤️❤️#70k thui ❤️ #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️ Bình nước thuỷ tinh 300ml hoạt hình socute 🌸💕
❤️❤️❤️#70k thui ❤️ #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️ Bình nước thuỷ tinh 300ml hoạt hình socute 🌸💕
❤️❤️❤️#70k thui ❤️ #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️ bình nước nhựa chịu nhiệt 650ml có 2 nắp
📍nắp cắm ống hút
📍 nắp đậy nước
Và có cả quai treo ❤️❤️❤️❤️#80k thui ❤️ #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
☘️ bình nước nhựa chịu nhiệt 650ml có 2 nắp
📍nắp cắm ống hút
📍 nắp đậy nước
Và có cả quai treo ❤️❤️❤️❤️#80k thui ❤️ #binhnuoc #bìnhnước #binhnuocmybottle #binhnuocdethuong #binhnuocthuytinh500ml #bìnhnuoc #binhnuocgiunhiet #binhnuocthuytinh500ml #binhnuoccmeow
Bình H20 body siêu chuẩn 😎
Gọn nhẹ nắp liền dây treo chắc chắn nhé
#60k
280ml
#binhnuoccmeow
#cmeowshop
Bình H20 body siêu chuẩn 😎
Gọn nhẹ nắp liền dây treo chắc chắn nhé
#60k
280ml
#binhnuoccmeow
#cmeowshop
Bình thuỷ tinh kèm bọc giữ nhiệt DORAEMON😜
#65k/pé
350ml
#cmeowshop
#binhnuoccmeow
Bình Thuỷ tinh TsumTsum 😆
#120k
Chất thuỷ tinh sử dụng luôn tốt hơn - giữ nhiệt nhẹ
380ml
#binhnuoccmeow
#cmeowshop
My Bottle sale !!!
Chỉ còn #50k/bình
Trong / Nhám đơn giản xinh xắn 😍
#cmeowshop
#binhnuoccmeow
Bình THÚ TO BỰ ÚN NÁ THỞ 😍
550ml - kèm dây treo chắc chắn
#75k
Chất nhựa - ko giữ nhiệt - rơi khó bể
#cmeowshop
#binhnuoccmeow
Bình nước Thú cưng 😍
350ml - kèm dây treo chắc chắn
#60k
Chất nhựa - ko giữ nhiệt - rơi khó bể
#cmeowshop
#binhnuoccmeow
Bình RILLAKUMA bầu như trái bí ĐỦ MÀU 😆
400ml - kèm dây treo chắc chắn
#75k
Chất nhựa - ko giữ nhiệt - rơi khó bể
#cmeowshop
#binhnuoccmeow
Bình nước H2O NHÁM - chỉ còn XANH LÁ 💖
Thân hình nhỏ nhắn gọn xinh làm mê đắm trái tim bao nàng 😂
280ml - dây liền nắp treo cực chắc chắn
Chất nhựa nhám ko trợ trầy - thân nhỏ dành cho các bạn xài túi balô bé
60k/bình

Nhựa ko giữ nhiệt - rơi ko dễ bể
#binhnuoccmeow
Bình nước H2O đã trở lại 💖
Thân hình nhỏ nhắn gọn xinh làm mê đắm trái tim bao nàng 😂
280ml - dây liền nắp treo cực chắc chắn
Chất nhựa nhám ko trợ trầy - thân nhỏ dành cho các bạn xài túi balô bé
60k/bình

Nhựa ko giữ nhiệt - rơi ko dễ bể
#binhnuoccmeow
HIỆN CÒN MÀU : HỒNG - TRẮNG - XANH LÁ
Bán xuyên Tết giao hết nội thành SG nhaa🎉💋
Bình GUDETAMA so kuteee 😆😍
Dung tính 700ml
Chất nhựa vừa phải - ko dễ bể - ko giữ nhiệt
Nắp liền chai ko sợ rơi mất
185k/bình
#binhnuoccmeow
#gudetama
Bán xuyên Tết giao hết nội thành SG nhaa🎉💋
Bình GUDETAMA so kuteee 😆😍
Dung tính 700ml
Chất nhựa vừa phải - ko dễ bể - ko giữ nhiệt
Nắp liền chai ko sợ rơi mất
185k/bình
#binhnuoccmeow
#gudetama
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
CÒN : TÍM - XANH LÁ
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
CÒN : TÍM - XANH LÁ
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình GUDETAMA so kuteee 😆😍
Dung tính 700ml
Chất nhựa vừa phải - ko dễ bể - ko giữ nhiệt
Nắp liền chai ko sợ rơi mất
185k/bình
#binhnuoccmeow
#gudetama
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN !!!
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình GUDETAMA so kuteee 😆😍
Dung tính 700ml
Chất nhựa vừa phải - ko dễ bể - ko giữ nhiệt
Nắp liền chai ko sợ rơi mất
185k/bình
#binhnuoccmeow
#gudetama
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN !!!
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình GUDETAMA so kuteee 😆😍
Dung tính 700ml
Chất nhựa vừa phải - ko dễ bể - ko giữ nhiệt
Nắp liền chai ko sợ rơi mất
185k/bình
#binhnuoccmeow
#gudetama
SỐ LƯỢNG CÓ HẠN !!!
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
🌟 HÀNG MỚI VỀ 🌟
Bình nước Thú Trong🍉
550ml
chất nhựa khá dày - rơi khó bể - kèm dây đeo chắc chắn
65k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
🌟 HÀNG MỚI VỀ 🌟
Bình nước Thú Trong🍉
550ml
chất nhựa khá dày - rơi khó bể - kèm dây đeo chắc chắn
65k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
🌟 HÀNG MỚI VỀ 🌟
Bình nước Thú nhám 🍉
550ml
chất nhựa khá dày - rơi khó bể - kèm dây đeo chắc chắn
65k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
🌟 HÀNG MỚI VỀ 🌟
Bình nước Thú nhám 🍉
550ml
chất nhựa khá dày - rơi khó bể - kèm dây đeo chắc chắn
65k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
🌟 HÀNG MỚI VỀ 🌟
Bình nước Thú nhỏ 🍉
350ml
chất nhựa khá dày - rơi khó bể - kèm dây đeo chắc chắn
60k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
🌟 HÀNG MỚI VỀ 🌟
Bình nước Thú nhỏ 🍉
350ml
chất nhựa khá dày - rơi khó bể - kèm dây đeo chắc chắn
60k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
🌟 HÀNG MỚI VỀ 🌟
Bình nước Thú nhỏ 🍉
350ml
chất nhựa khá dày - rơi khó bể - kèm dây đeo chắc chắn
60k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
🌟 HÀNG MỚI VỀ 🌟
Bình nước Rilakkuma 🍉
400ml
chất nhựa khá dày - rơi khó bể
85k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
🌟 HÀNG MỚI VỀ 🌟
Bình nước Rilakkuma 🍉
400ml
chất nhựa khá dày - rơi khó bể
85k/bình
#binhnuoccmeow
BÁN ONLINE
🏡Tp.Hồ Chí Minh🏡
📬Inbox Fanpage/Direct Instagram📬
📦Ship hàng toàn quốc(ship trên 100k)📦
🚫KHÔNG COD🚫
Thứ Hight :3
Đi học lại rồi phải hem mí bạn qua sắm bình nước đi học nhaaaaa

#65k/bình
#binhnuoccmeow
Bình Thủy Tinh Bóng Đèn 😍
Size lớn nhất 500ml tha hồ uống - miệng chai lớn nên cho đá viên thoải mái
Chỉ 55k/bình
Hot trên 3 bình : 50k/bình
Rủ bạn bè cùng mua thôiiiii

#binhnuoccmeow
Bình nước H2O trong suốt / nhám 💖
Thân hình nhỏ nhắn gọn xinh làm mê đắm trái tim bao nàng 😂
280ml - dây liền nắp treo cực chắc chắn
Chất nhựa - thân nhỏ dành cho các bạn xài túi balô bé
60k/bình

Nhựa ko giữ nhiệt - rơi ko dễ bể
#binhnuoccmeow
🐣 274/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q3 - GỬI XE ĐẦU HẺM
GỌI TRƯỚC KHI QUA
0168.255.5151 ( call/viber )
Ship toàn quốc trên 80k
KO SỈ KO COD
Bình nước H2O trong suốt 💖
Thân hình nhỏ nhắn gọn xinh làm mê đắm trái tim bao nàng 😂
280ml - dây liền nắp treo cực chắc chắn
Chất nhựa - thân nhỏ dành cho các bạn xài túi balô bé
60k/bình

Nhựa ko giữ nhiệt - rơi ko dễ bể
#binhnuoccmeow
🐣 274/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q3 - GỬI XE ĐẦU HẺM
GỌI TRƯỚC KHI QUA
0168.255.5151 ( call/viber )
Ship toàn quốc trên 80k
KO SỈ KO COD
Cả nhà đừng quên em Bóng Đèn Thủy Tinh này nha
Size lớn 500ml mua về tha hồ muốn pha gì uống cũng dc ngon bổ rẻ
Chỉ bán chai - 55k/chai !!!!!
Thủy tinh dày chắc chắn - MUA NHANH KẺO HẾT KO CÓ LẠI !!!
#binhnuoccmeow
🐣 274/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q3 ( 2 chiều ) - GỬI XE ĐẦU HẺM
GỌI TRƯỚC KHI QUA
0168.255.5151 ( call/viber )
Ship toàn quốc trên 80k
KO SỈ KO COD
⚡Không trầy - rơi chục lần chưa bể
⚡Dây treo nắp đựng nước nặng treo xe cầm xài hoài ko đứt dây hay nắp
⚡550ml uống phủ phê
⚡ 65k/bình

#binhnuoccmeow
#feedbackcmeow
🐣 274/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q3 ( 2 chiều ) - GỬI XE ĐẦU HẺM
GỌI TRƯỚC KHI QUA
0168.255.5151 ( call/viber )
Ship toàn quốc trên 80k
KO SỈ KO COD
BÌNH NHÁM BPA MAY MẮN CÓ HÀNG 💖

550ml - kèm dây móc nắp treo cực chắc chắn
Chất nhựa nhám ko trợ trầy - ko giữ nhiệt - rơi khó bể

65k/bình

#binhnuoccmeow
🐣 274/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q3 - GỬI XE ĐẦU HẺM
GỌI TRƯỚC KHI QUA
0168.255.5151 ( call/viber )
Ship toàn quốc trên 80k
KO SỈ KO COD
BÌNH NHÁM BPA MAY MẮN CÓ HÀNG 💖

550ml - kèm dây móc nắp treo cực chắc chắn
Chất nhựa nhám ko trợ trầy - ko giữ nhiệt - rơi khó bể

65k/bình

#binhnuoccmeow
🐣 274/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q3 - GỬI XE ĐẦU HẺM
GỌI TRƯỚC KHI QUA
0168.255.5151 ( call/viber )
Ship toàn quốc trên 80k
KO SỈ KO COD
BÌNH NHÁM BPA MAY MẮN CÓ HÀNG 💖

550ml - kèm dây móc nắp treo cực chắc chắn
Chất nhựa nhám ko trợ trầy - ko giữ nhiệt - rơi khó bể

65k/bình

#binhnuoccmeow
🐣 274/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q3 - GỬI XE ĐẦU HẺM
GỌI TRƯỚC KHI QUA
0168.255.5151 ( call/viber )
Ship toàn quốc trên 80k
KO SỈ KO COD
Up Up Up
Cả nhà đừng quên em Bóng Đèn Thủy Tinh này nha
Size lớn 500ml mua về tha hồ muốn pha gì uống cũng dc ngon bổ rẻ
Chỉ bán chai - 55k/chai !!!!!
Thủy tinh dày chắc chắn - MUA NHANH KẺO HẾT KO CÓ LẠI !!!
#binhnuoccmeow
🐣 274/15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Q3 ( 2 chiều ) - GỬI XE ĐẦU HẺM
GỌI TRƯỚC KHI QUA
0168.255.5151 ( call/viber )
Ship toàn quốc trên 80k
KO SỈ KO COD
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
Nhựa ko giữ nhiệt

#binhnuoccmeow
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
Nhựa ko giữ nhiệt

#binhnuoccmeow
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
Nhựa ko giữ nhiệt

#binhnuoccmeow
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
Nhựa ko giữ nhiệt

#binhnuoccmeow
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
Nhựa ko giữ nhiệt

#binhnuoccmeow
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
Nhựa ko giữ nhiệt

#binhnuoccmeow
Bình WATER 650ml mập mập iu iu 💖
Có quai nhựa treo nhé
85k/bình
Nhựa ko giữ nhiệt

#binhnuoccmeow
Đầu lâu Cup 💖
Nắp có lỗ cắm ống hút nha 👌
Uống gì cũng ngầu hết hhee
Quà tặng cực kool cho các boy
Chỉ 55k/cup
Size to lắm nhé

#binhnuoccmeow