#خانه_تئاتر_البرز

#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
.
@hamed_nassaj_bokharaie 
@faranak.foroutan
صحبت های علی ژکان تهیه کننده و کارگردان سینما پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن
#علی_ژکان#سینما#کارگردان #مادیان
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
صحبت های علی ژکان تهیه کننده و کارگردان سینما پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن
#علی_ژکان#سینما#کارگردان #مادیان
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
صحبت های مهدی ربی داستان نویس و مدرس دانشگاه پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم
پ.ن : استاد ممنون از حضورتون 💐
#مهدی_ربی#داستان#داستان_نویس #نویسنده#نمایش#قصه#دانشگاه 
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater 
@mehdi.rabbi
صحبت های مهدی ربی داستان نویس و مدرس دانشگاه پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم
پ.ن : استاد ممنون از حضورتون 💐
#مهدی_ربی#داستان#داستان_نویس #نویسنده#نمایش#قصه#دانشگاه
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
@mehdi.rabbi
صحبت های دکتر ناصر آقایی پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم در عمارت نوفل لوشاتو
پ.ن : استاد سپاس از حضورتون
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن#ناصر_آقایی#بازیگر #مثل_خاراندن_یک_زخم#اجرا#هنرپیشه
#تئاتر_خوب_ببینیم#نمایش #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#صحنه
#تهران_تماشا#هنر
@nofelloshato_theater
@aghainasser
صحبت های دکتر ناصر آقایی پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم در عمارت نوفل لوشاتو
پ.ن : استاد سپاس از حضورتون
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن#ناصر_آقایی#بازیگر #مثل_خاراندن_یک_زخم#اجرا#هنرپیشه
#تئاتر_خوب_ببینیم#نمایش #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#صحنه
#تهران_تماشا#هنر
@nofelloshato_theater
@aghainasser
نمایش مثل خاراندن یک زخم نویسنده و کارگردان #فرانک_فروتن بازیگران سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار. 
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز 
خرید بلیط از سایت #تیوال 
عمارت نوفل لوشاتو تا ششم اردیبهشت ساعت هجده
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#تهران_تماشا
@nofelloshato_theater
نمایش مثل خاراندن یک زخم نویسنده و کارگردان #فرانک_فروتن بازیگران سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار.
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز
خرید بلیط از سایت #تیوال
عمارت نوفل لوشاتو تا ششم اردیبهشت ساعت هجده
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#تهران_تماشا
@nofelloshato_theater
نمایش مثل خاراندن یک زخم نویسنده و کارگردان فرانک فروتن / عمارت نوفل لوشاتو هر روز ساعت هجده/ خرید بلیط سایت تیوال
پ.ن : عکس ها مربوط به اجرای عکاسان و خبرنگاران 🙏
#عکس#عکاس#خبر#خبرنگاران #اجرا #عکاسی#نمایش
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
نمایش مثل خاراندن یک زخم نویسنده و کارگردان فرانک فروتن / عمارت نوفل لوشاتو هر روز ساعت هجده/ خرید بلیط سایت تیوال
پ.ن : عکس ها مربوط به اجرای عکاسان و خبرنگاران 🙏
#عکس#عکاس#خبر#خبرنگاران #اجرا #عکاسی#نمایش
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
صحبت های دکتر ناظرزاده کرمانی پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو.
بازیگران سمیه قهرمانی, حسین معدن نشین, حامد نساج بخارایی, ریحانه یزادن یار
پ.ن : لطفا ورق بزنید
#فرهاد_ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه#اجرا#صحنه
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#بازیگر#هنرپیشه#تهران#کرجیها#تهران_تماشا
@nofelloshato_theater
@tehrantamasha
صحبت های دکتر ناظرزاده کرمانی پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو.
بازیگران سمیه قهرمانی, حسین معدن نشین, حامد نساج بخارایی, ریحانه یزادن یار
پ.ن : لطفا ورق بزنید
#فرهاد_ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه#اجرا#صحنه
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#بازیگر#هنرپیشه#تهران#کرجیها#تهران_تماشا
@nofelloshato_theater
@tehrantamasha
#حسن_خلقت_دوست

آموزش دوره های فن بیان و سخنوری 
#گویندکی
#فن_بیان
#سخنوری
#استودیو_موج
#خانه_تئاتر_البرز

جهت ثبت نام با ما در ارتباط باشید ☎️ 02634412042
📱09337613892
#حسن_خلقت_دوست

آموزش دوره های فن بیان و سخنوری
#گویندکی
#فن_بیان
#سخنوری
#استودیو_موج
#خانه_تئاتر_البرز

جهت ثبت نام با ما در ارتباط باشید ☎️ 02634412042
📱09337613892
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#نویسنده_کارگردان :
#فرانک_فروتن 
#مجری_طرح :
#خانه_تاتر_البرز 
#بازیگران :#سمیه_قهرمانی #حسین_معدن_نشین #حامد_نساج_بخارایی #ریحانه_یزدان_یار 
#دستیار_کارگردان :
#جواد_پور_ابراهیمی 
#طراح_صحنه:
#سعید_معروف_پور

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس:
#فرنیا_احمدوند

#عمارت_نوفل_لوشاتو#تاتر#تئاتر#تیاتر#تئاتر_خوب_ببینیم#تئاتر_دغدغه_مند#بازیگر#خانه_تئاتر_البرز#تئاتر_بازها#تیوال

بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم
. .
نمایش مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از ۲۰ فروردین لغایت ۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۰۰ به مدت ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه در سالن شماره ۲ عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود. .
 حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین، سمیه قهرمانی و ریحانه یزدان یار بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل اجرای این نمایش عبارتند از:
تهیه کننده: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تئاتر البرز
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
مدیر تولید: هادی پورابراهیمی
طراح گریم: زهره شکر گزار
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
طراح لباس: فرنیا احمدوند
منشی صحنه: بهار باقری
مدیر صحنه: حسن پردل
طراح پوستر: امیر جباری
روابط عمومی: شیرین صفایی
دستیاران صحنه: سیما خدایار، امیر فروتن
ترکیب صدا: امیرمحمد جعفری 
آهنگساز: سپهر سراجی . .
.
تهیه بلیط از سایت تیوال
www.tiwall.com
.
بهاء بلیط: ۲۵,۰۰۰ تومان
.

#فرانک_فروتن #سیما_خدایار #تیوال #نمایش_آنلاین #سپهر_سراجی #تئاتر_ببینیم #حامد_نساج_بخارایی #فرنیا_احمدوند #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #امیر_جباری #فرنیا_احمد_وند #تئاتر_خوب #حسین_معدن_نشین #شیرین_صفایی #بازیگر #سینما #حسن_پردل #فیلم #جواد_پورابراهیمی .
@fania.ahmadvand
@alborztheater_forum
@somayeh.ghahremani
@hoseinmanneshin
@faranak.foroutan
. .
نمایش مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از ۲۰ فروردین لغایت ۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۰۰ به مدت ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه در سالن شماره ۲ عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود. .
 حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین، سمیه قهرمانی و ریحانه یزدان یار بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل اجرای این نمایش عبارتند از:
تهیه کننده: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تئاتر البرز
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
مدیر تولید: هادی پورابراهیمی
طراح گریم: زهره شکر گزار
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
طراح لباس: فرنیا احمدوند
منشی صحنه: بهار باقری
مدیر صحنه: حسن پردل
طراح پوستر: امیر جباری
روابط عمومی: شیرین صفایی
دستیاران صحنه: سیما خدایار، امیر فروتن
ترکیب صدا: امیرمحمد جعفری 
آهنگساز: سپهر سراجی . .
.
تهیه بلیط از سایت تیوال
www.tiwall.com
.
بهاء بلیط: ۲۵,۰۰۰ تومان
.

#فرانک_فروتن #سیما_خدایار #تیوال #نمایش_آنلاین #سپهر_سراجی #تئاتر_ببینیم #حامد_نساج_بخارایی #فرنیا_احمدوند #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #امیر_جباری #فرنیا_احمد_وند #تئاتر_خوب #حسین_معدن_نشین #شیرین_صفایی #بازیگر #سینما #حسن_پردل #فیلم #جواد_پورابراهیمی .
@fania.ahmadvand
@alborztheater_forum
@somayeh.ghahremani
@hoseinmanneshin
@faranak.foroutan
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی استاد دانشگاه و محقق تئاتر فردا پنجشنبه بیست و دوم فروردین ماه ساعت هفده و سی زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال 
@tiwallgram

@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
#ناظرزاده_کرمانی #نمایش
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی استاد دانشگاه و محقق تئاتر فردا پنجشنبه بیست و دوم فروردین ماه ساعت هفده و سی زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل_خاراندن_یک_زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال
@tiwallgram

@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
#ناظرزاده_کرمانی #نمایش
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
مثل خاراندن یک زخم هر روز ساعت هجده در عمارت نوفل لوشاتو. 
خرید بلیط با تخفیف از تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
مثل خاراندن یک زخم هر روز ساعت هجده در عمارت نوفل لوشاتو.
خرید بلیط با تخفیف از تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
نمایش مثل خاراندن یک زخم
بیستم فروردین لغایت ۶ اردیبهشت

عمارت نوفل لوشاتو ساعت ۱۸
تهیه بلیت از تیوال
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #
نمایش مثل خاراندن یک زخم
بیستم فروردین لغایت ۶ اردیبهشت

عمارت نوفل لوشاتو ساعت ۱۸
تهیه بلیت از تیوال
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #
ایفای نقش هنرمند عزیز آقای حسین معدن نشین در 
#مثل_خاراندن_یک_زخم
به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن
اجرا در عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸

@hoseinmadanneshin .
●کارگردان :
فرانک_فروتن ●مجری_طرح:
خانه_تئاتر_البرز ●بازیگران: حامد_نساج حسین_معدن_نشین
سمیه قهرمانی ریحانه_یزدان_یار ●دستیار_کارگردان:
جواد_پور_ابراهیمی ●طراح_لباس:
فرنیا_احمدوند ●طراح_صحنه:
سعید_معروف_پور .
 #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم
#تیوال#هنرمند#نقش#تاتر #alborz #karaj #savojbolagh #heev #karaj_30ty #karajinsta#instakaraj #karajinsta #Mustseealborz_insta 
#ایران #البرز #کرج #ساوجبلاغ #نظرآباد #هیو #هیو_پلاس #شهرک_هیو
.
با آرزوی موفقیت برای ایشان @hoseinmadanneshin
ایفای نقش هنرمند عزیز آقای حسین معدن نشین در
#مثل_خاراندن_یک_زخم
به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن
اجرا در عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸

@hoseinmadanneshin .
●کارگردان :
فرانک_فروتن ●مجری_طرح:
خانه_تئاتر_البرز ●بازیگران: حامد_نساج حسین_معدن_نشین
سمیه قهرمانی ریحانه_یزدان_یار ●دستیار_کارگردان:
جواد_پور_ابراهیمی ●طراح_لباس:
فرنیا_احمدوند ●طراح_صحنه:
سعید_معروف_پور .
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم
#تیوال#هنرمند#نقش#تاتر #alborz #karaj #savojbolagh #heev #karaj_30ty #karajinsta#instakaraj #karajinsta #Mustseealborz_insta
#ایران #البرز #کرج #ساوجبلاغ #نظرآباد #هیو #هیو_پلاس #شهرک_هیو
.
با آرزوی موفقیت برای ایشان @hoseinmadanneshin
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#حمایت_از_هنرمندان_شهرک_هیو
 @hoseinmadanneshin 
مثل خاراندن یک زخم از امشب با یاری خداوند متعال و یاری شما دوستان عزیز اجرا های خود را آغاز خواهد کرد.

#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
#تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
#heev #heevcity #هیوسیتی #حمایت_از_هنرمندان_شهرک_هیو #حمایت_از_استعدادهای_هیو
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#حمایت_از_هنرمندان_شهرک_هیو
@hoseinmadanneshin
مثل خاراندن یک زخم از امشب با یاری خداوند متعال و یاری شما دوستان عزیز اجرا های خود را آغاز خواهد کرد.

#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم
#تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
#heev #heevcity #هیوسیتی #حمایت_از_هنرمندان_شهرک_هیو #حمایت_از_استعدادهای_هیو
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
نمایش مثل خاراندن یک زخم. از امروز بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت ماه در عمارت نوفل لوشاتو. 
خرید بلیط از سایت تیوال. 40درصد تخفیف روز نخست
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
نمایش مثل خاراندن یک زخم. از امروز بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت ماه در عمارت نوفل لوشاتو.
خرید بلیط از سایت تیوال. 40درصد تخفیف روز نخست
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
مثل خاراندن یک زخم از فردا شب با یاری خداوند متعال و یاری شما دوستان عزیز اجرا های خود را آغاز خواهد کرد.

#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
#تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
مثل خاراندن یک زخم از فردا شب با یاری خداوند متعال و یاری شما دوستان عزیز اجرا های خود را آغاز خواهد کرد.

#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم
#تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#نویسنده_کارگردان :
#فرانک_فروتن 
#مجری_طرح :
#خانه_تاتر_البرز 
#بازیگران :#سمیه_قهرمانی #حسین_معدن_نشین #حامد_نساج_بخارایی #ریحانه_یزدان_یار 
#دستیار_کارگردان :
#جواد_پور_ابراهیمی 
#طراح_صحنه:
#سعید_معروف_پور

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس:
#فرنیا_احمدوند

#عمارت_نوفل_لوشاتو#تاتر#تئاتر#تیاتر#تئاتر_خوب_ببینیم#تئاتر_دغدغه_مند#بازیگر#خانه_تئاتر_البرز#تئاتر_بازها#تیوال

بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم
این تئاتر زیبا ودوست داشتنی رو به همه دوستان توصیه میکنم🌹🌹
@hadi_purebrahimi 
@javad_purebrahimi 
#تهران #تئاتر #هنر#ایران#حمایت_ازتئاتر #جوان #هنرمند
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
این تئاتر زیبا ودوست داشتنی رو به همه دوستان توصیه میکنم🌹🌹
@hadi_purebrahimi
@javad_purebrahimi
#تهران #تئاتر #هنر#ایران#حمایت_ازتئاتر #جوان #هنرمند
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
از بیستم فروردین ساعت هجده در عمارت نوفل لوشاتو 
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#نویسنده_کارگردان:
#فرانک_فروتن 
#مجری_طرح 
#خانه_تاتر_البرز 
#بازیگران :#حسین_معدن_نشین #سمیه_قهرمانی #حامد_نساج_بخارایی #ریحانه_یزدان_یار 
#دستیار_کارگردان :
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_ صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه 
#سعید_معروف_پور 
#عمارت_نوفل_لوشاتو#تاتر#تئاتر#تیاتر#تئاتر_خوب_ ببینیم#تئاتر_دغدغه_مند# بازیگری#بازیگری#خانه_تئاتر_البرز# تیوال

بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
حضور شما باعث دلگرمی ماست 💜. .
#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
نمايش خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت ساعت ١٨ در عمارت نوفل لوشاتو #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمايش خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت ساعت ١٨ در عمارت نوفل لوشاتو #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمايش مثل خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت عمارت نوفل لوشاتو ساعت ١٨ #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمايش مثل خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت عمارت نوفل لوشاتو ساعت ١٨ #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز 
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران#تئاتر#تئاتر_بازها#هنرپیشه#اجرا #صحنه #تئاتر_دغدغه_مند
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران#تئاتر#تئاتر_بازها#هنرپیشه#اجرا #صحنه #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#کارگردان #فرانک_فروتن 
#مجری_طرح :#خانه_تئاتر_البرز 
#بازیگران:#حسین_معدن_نشین#سمیه_قهرمانی#حامد_نساج_بخارایی#ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
:#جواد_پور_ابراهیمی 
#مدیر_صحنه:
#هادی_پور_ابراهیمی 
#طراح_صحنه:
#سعید_معروف_پور 
#طراح_لباس:
#فرنیا_احمدوند

#عمارت_نوفل_لوشاتو#خانه_تاتر_البرز#تاتر#تئاتر#تیاتر#تئاتر_بازها#تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر_خوب_ببیینبم#بازیگری#بازیگر#کارگردان

بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
آغاز پیش فروش بلیط های نمایش مثل خاراندن یک زخم.... در سایت تیوال. 
منتظر حضورتان هستیم💜💜. .
#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
#تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
از بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت ماه در عمارت نوفل لوشاتو ساعت هجده . منتظر حضور گرمتان هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند 
@nofelloshato_theater
از بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت ماه در عمارت نوفل لوشاتو ساعت هجده . منتظر حضور گرمتان هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
بيست فروردين تا ششم ادريبهشت درعمارت نوفل لوشاتو ساعت ١٨ #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
بيست فروردين تا ششم ادريبهشت درعمارت نوفل لوشاتو ساعت ١٨ #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم..
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم..
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
بیستم فروردین لغایت ۶ اردیبهشت

عمارت نوفل لوشاتو ساعت ۱۸

#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
بیستم فروردین لغایت ۶ اردیبهشت

عمارت نوفل لوشاتو ساعت ۱۸

#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#مثل_خاراندن_یک_زخم
#کارگردان 
#فرانک_فروتن
#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند  #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
مثل خاراندن یک زخم.....
نویسنده و کارگردان:فرانک فروتن 
بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت 
ساعت 18
عمارت نوفل لوشاتو
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم 
#تاتر #تئاتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #تئاتر_#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال#کارگردان #بازیگر
مثل خاراندن یک زخم.....
نویسنده و کارگردان:فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت
ساعت 18
عمارت نوفل لوشاتو
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم
#تاتر #تئاتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #تئاتر_#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال#کارگردان #بازیگر
منتظر حضور گرمتان هستیم 💜
#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم #تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
#تئاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت دز عمارت نوفل لوشاتو
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تیوال
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز 
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو
نمايش مثل خاراندن يك زخم بيست فروردين تا ششم ارديبهشت در عمارت نوفل لوشاتو ساعت١٨
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمايش مثل خاراندن يك زخم بيست فروردين تا ششم ارديبهشت در عمارت نوفل لوشاتو ساعت١٨
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمايش مثل خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت در عمارت نوفل لوشاتو ساعت ١٨
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمايش مثل خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت در عمارت نوفل لوشاتو ساعت ١٨
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
منتظر حضور گرمتان هستیم عزيزان 😍 
20 فروردین لغایت 6 اردیبهشت 1398
عمارت نوفل لوشاتو 
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
منتظر حضور گرمتان هستیم عزيزان 😍
20 فروردین لغایت 6 اردیبهشت 1398
عمارت نوفل لوشاتو
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمایش مثل خاراندن یک زخم بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت در عمارت نوفل لوشاتو ساعت هجده
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
نمایش مثل خاراندن یک زخم بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت در عمارت نوفل لوشاتو ساعت هجده
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
نمایش"مثل خاراندن یک زخم...."
نویسنده و کارگردان:فرانک فروتن 
مجری طرح:خانه تئاتر البرز 
بازیگران:سمیه قهرمانی
حسین معدننشین 
حامد نساج بخارایی 
ریحانه یزدانیار 
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم.خاکم.
#تئاتر #تاتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر_بازها
نمایش"مثل خاراندن یک زخم...."
نویسنده و کارگردان:فرانک فروتن
مجری طرح:خانه تئاتر البرز
بازیگران:سمیه قهرمانی
حسین معدننشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم.خاکم.
#تئاتر #تاتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر_بازها
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
.
.
.
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز 
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو#تاتر#نمایش#هنرمندان_ایرانی #هنر #مردم #عشق#فیلم#فرهنگ #تاتر #
.
.
.
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو#تاتر#نمایش#هنرمندان_ایرانی #هنر #مردم #عشق#فیلم#فرهنگ #تاتر #
مثل خاراندن یک زخم...
نویسنده و کارگردان فرانک فروتن 
بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ماه
عمارت نوفل لوشاتو

#نوفل_لوشاتو #مثل_خاراندن_یک_زخم #تیاتر_دغدغه_مند #خانه_تئاتر_البرز #فرانک_فروتن
مثل خاراندن یک زخم...
نویسنده و کارگردان فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ماه
عمارت نوفل لوشاتو

#نوفل_لوشاتو #مثل_خاراندن_یک_زخم #تیاتر_دغدغه_مند #خانه_تئاتر_البرز #فرانک_فروتن
استاد رشید کاکاوند عزیز 
تولدتان را صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برایتان شادی سلامتی و سربلندی آرزو داریم . 
#استودیو_موج
#دکتر_رشید_کاکاوند 
#خانه_تئاتر_البرز

@rashidkakavand
استاد رشید کاکاوند عزیز
تولدتان را صمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برایتان شادی سلامتی و سربلندی آرزو داریم .
#استودیو_موج
#دکتر_رشید_کاکاوند
#خانه_تئاتر_البرز

@rashidkakavand
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز 
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو# تاتر#تیاتر#تئاتر #تأتر #کارگردان#نویسنده#نمایش#فیلم#هنر#هنرمندان_ایرانی #مردم#تاتر#دختر#ایران#وطن#هنر#نمایش #داوود_نامور #
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو# تاتر#تیاتر#تئاتر #تأتر #کارگردان#نویسنده#نمایش#فیلم#هنر#هنرمندان_ایرانی #مردم#تاتر#دختر#ایران#وطن#هنر#نمایش #داوود_نامور #
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز 
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران#تئاتر#تئاتر_بازها#هنرپیشه#اجرا #صحنه #تئاتر_دغدغه_مند
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران#تئاتر#تئاتر_بازها#هنرپیشه#اجرا #صحنه #تئاتر_دغدغه_مند
اجرای هنرجویان نمایش خلاق گروه نه تا یازده سال در جشن پایان سال خانه تئاتر البرز
پ.ن لطفا ورق بزنید
#خانه_تئاتر_البرز #نوروز۹۸ #عید#اجرا #جشن#تئاتر#نمایش_خلاق #نمایش#کودک #خلاقیت#تجربه#کرج#میرم_زن_میگیرم#مرتضی_احمدی #بازیگر#هنر#هنرپیشه
اجرای هنرجویان نمایش خلاق گروه نه تا یازده سال در جشن پایان سال خانه تئاتر البرز
پ.ن لطفا ورق بزنید
#خانه_تئاتر_البرز #نوروز۹۸ #عید#اجرا #جشن#تئاتر#نمایش_خلاق #نمایش#کودک #خلاقیت#تجربه#کرج#میرم_زن_میگیرم#مرتضی_احمدی #بازیگر#هنر#هنرپیشه
اجرای هنرجویان نمایش خلاق شش تا هشت سال در جشن پایان سال خانه تئاتر البرز
پ.ن لطفا ورق بزنید
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش #نوروز #جشن#موسیقی#بهار #بهار#کودک#نمایش_خلاق#پرفورمنس#کرج#اجرا #حرکت #هنر#محسن_چاووشی
اجرای هنرجویان نمایش خلاق شش تا هشت سال در جشن پایان سال خانه تئاتر البرز
پ.ن لطفا ورق بزنید
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش #نوروز #جشن#موسیقی#بهار #بهار#کودک#نمایش_خلاق#پرفورمنس#کرج#اجرا #حرکت #هنر#محسن_چاووشی
جشن پایان سال خانه تئاتر البرز / اجرای موسیقی و حرکت هنرجویان نوجوان 
#خانه_تئاتر_البرز #نوروز#جشن #تئاتر #بازیگر#موسیقی#آواز#حرکت
جشن پایان سال خانه تئاتر البرز / اجرای موسیقی و حرکت هنرجویان نوجوان
#خانه_تئاتر_البرز #نوروز#جشن #تئاتر #بازیگر#موسیقی#آواز#حرکت
یه عالمه داستان های جذاب تخیلی برای یه چمدون ساده ساختن. میشه من قربون شماها نرم اون موقع ؟😍😍😍😍😍
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش_خلاق #کودکان #بازی #خلاقیت #قصه #تخیل#چمدان #کودکی#جادو#کرج #فرانک_فروتن
یه عالمه داستان های جذاب تخیلی برای یه چمدون ساده ساختن. میشه من قربون شماها نرم اون موقع ؟😍😍😍😍😍
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش_خلاق #کودکان #بازی #خلاقیت #قصه #تخیل#چمدان #کودکی#جادو#کرج #فرانک_فروتن
هنرمندهای کوچولوی خلاق من حاجی فیروز ساختن
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش_خلاق#کودک #عید#نوروز#حاجی_فیروز #بهار
هنرمندهای کوچولوی خلاق من حاجی فیروز ساختن
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش_خلاق#کودک #عید#نوروز#حاجی_فیروز #بهار
دخترکم آرشیدا در کلاس نمایش خلاق و خلق شخصیت از کفش ها و ساختن یک قصه
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش_خلاق #کودک#خلاقیت #استعداد#قصه#کفش#عروسک#نمایش#تئاتر_کودک #آموزش#کرج#فرانک_فروتن
دخترکم آرشیدا در کلاس نمایش خلاق و خلق شخصیت از کفش ها و ساختن یک قصه
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش_خلاق #کودک#خلاقیت #استعداد#قصه#کفش#عروسک#نمایش#تئاتر_کودک #آموزش#کرج#فرانک_فروتن
و لحظه خداحافظی بچه ها بعد از هشت جلسه تمرین تمرکز, ماسک و بدن با مربی مهربان خانم #شیرین_صفایی
#خانه_تئاتر_البرز#نمایش_خلاق#تئاتر_کودک
#خلاقیت#تمرکز#ماسک#حرکت#بدن#بازیگر
#آموزش#اجرا#کرج 
@sh.safaee1983
و لحظه خداحافظی بچه ها بعد از هشت جلسه تمرین تمرکز, ماسک و بدن با مربی مهربان خانم #شیرین_صفایی
#خانه_تئاتر_البرز#نمایش_خلاق#تئاتر_کودک
#خلاقیت#تمرکز#ماسک#حرکت#بدن#بازیگر
#آموزش#اجرا#کرج
@sh.safaee1983
پسر کوچولوی هنرمندم مهیار و اولین تجربه نقالی ش در کلاس نمایش خلاق
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش_خلاق #کودک#نقالی #نمایش#خلاقیت#تئاتر_کودک#آموزش#اجرا #داستان#شاهنامه#قصه#فرانک_فروتن
پسر کوچولوی هنرمندم مهیار و اولین تجربه نقالی ش در کلاس نمایش خلاق
#خانه_تئاتر_البرز #نمایش_خلاق #کودک#نقالی #نمایش#خلاقیت#تئاتر_کودک#آموزش#اجرا #داستان#شاهنامه#قصه#فرانک_فروتن
آخرین اجرا کلاسی هنرجویان بزرگسال ترم اول و دوم بازیگری خانه تئاتر البرز و آماده شدن جهت اجرای پایان ترم 
پ.ن : لطفا ورق بزنید
#خانه_تئاتر_البرز #بازیگر #بازیگری#هنرپیشه #تئاتر #سینما #رادیو #آموزش#کرج#صحنه#اجرا#تجربه
@baharbagheri5051 
@every_alone000 
@bita_hoseynpor 
@manipezeshkfallah 
@hasanpordel 
@sogand_chekhof 
@mahan.babak 
@parastoo._.zk
@omidnazari808
آخرین اجرا کلاسی هنرجویان بزرگسال ترم اول و دوم بازیگری خانه تئاتر البرز و آماده شدن جهت اجرای پایان ترم
پ.ن : لطفا ورق بزنید
#خانه_تئاتر_البرز #بازیگر #بازیگری#هنرپیشه #تئاتر #سینما #رادیو #آموزش#کرج#صحنه#اجرا#تجربه
@baharbagheri5051
@every_alone000
@bita_hoseynpor
@manipezeshkfallah
@hasanpordel
@sogand_chekhof
@mahan.babak
@parastoo._.zk
@omidnazari808
آرشیدا خانم چهارسالشه و هنرجوی نمایش خلاق خانه تئاتر البرز هست. وقتی مامانش این ویدئو رو برام فرستاد کلی کیف کردم. خواستم به اشتراک بذارم
#خانه_تئاتر_البرز #کودک#نمایش_خلاق #شعر #بازی#خلاقیت #استعدادیابی#موسیقی #نوروز#حاجی_فیروز#ارباب_خودم_چرا_نمیخندی
#baby #talent
آرشیدا خانم چهارسالشه و هنرجوی نمایش خلاق خانه تئاتر البرز هست. وقتی مامانش این ویدئو رو برام فرستاد کلی کیف کردم. خواستم به اشتراک بذارم
#خانه_تئاتر_البرز #کودک#نمایش_خلاق #شعر #بازی#خلاقیت #استعدادیابی#موسیقی #نوروز#حاجی_فیروز#ارباب_خودم_چرا_نمیخندی
#baby #talent