#פלאפלענבים

Falafel and then coffee, what could go wrong ? 🤷‍♂️ #falafel #coffee #roladin #פלאפלענבים
#פלאפלענבים
מראיינת את הגאון ברחבי הארץ..
1-0 לך @shalomke
#פלאפלענבים #מאקו
חוגגים את השילוב המיתולוגי:
פלאפל וענבים

#פריגת #פלאפלענבים
🍇#פלאפלענבים
לתפארת מדינת ישראל 🍇🍟 #פירסומתלפריגת #פלאפלענבים
כי אין עבודה בעולם כמו עבודה עם אבא!
#פלאפלענבים