#אשקלוןהתייבשה

תומר גלאם קוסם! רק אתמול הבטיח פארק מים והופ הנה הוא פעיל כבר הבוקר! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 צילם: ערן שמואל

#תומרגלאם #אשקלונה #פארקמים #אשקלונים #אשקלוןהתייבשה #ונציה #ישראל #שיטפון #הצפות #גשם #בריכה #מצופים #אשקלוניםמודאגים #אשקלון #ברנע
כי נשאר עוד מה לייבש פה... #אשקלונמודאגת #אשקלוניםמודאגים #הפעםבוחריםנקי #שרהזכריהשירשמח #אשקלונים #אשקלוןהתייבשה #הקופהריקה #ישראל #ישראלמתייבשת #איתמרוש #איתמר #קרחת #איתמרשמעוני #לאמצביעיםשחיתות